BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Postavení žen a mladistvých v pracovněprávních vztazích"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Postavení žen a mladistvých v pracovněprávních vztazích Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 34 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Jitka Procházková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Politika zaměstnanosti, Pracovněprávní vztahy, Sociální politika, Ženy a mladiství

Abstrakt

Problematika postavení žen a mladistvých v pracovněprávních vztazích. Práce se zaměřuje především na vymezení pojmu zvláštních pracovních podmínek a právní ochrany uvedených kategorií zaměstnanců z hlediska pracovněprávních předpisů a předpisů o zaměstnanosti. Ženám jsou zaručeny drobné úlevy především v případě jejich mateřství či těhotenství. U mladistvých pracovníků je pak upřednostněn jejich správný fyzický a psychický vývoj.

Obsah

1 Úvod
2 Historický vývoj
3 Zvláštní pracovní podmínky žen
3.1 Zákazy některých prací pro ženy
3.2 Ženy a převedení na jinou práci
3.3 Ženy a zaměstnanci s povinností k rodině (pracovní cesty a přeložení)
3.4 Úprava pracovní doby
3.5 Přestávky ke kojení
3.6 Ochrana pracovního poměru těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti
3.7 Mateřská a rodičovská dovolená
3.7.1 Mateřská dovolená
3.7.2 Rodičovská dovolená
3.8 Mateřská a rodičovská dovolená – společná ustanovení
3.9 Postavení žen na trhu práce v ČR
Základní statistické údaje:
4 Zvláštní pracovní podmínky mladistvých
4.1 Povinnosti zaměstnavatele
4.2 Zákazy některých prací pro mladistvé
5 Závěr
6 Seznam použité literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Přehledová práce shrnující problematiku postavení žen a mladistvých v pracovněprávních vztazích. Práce dodržuje citační pravidla a tím poskytuje čtenáři pohodlný pohled na názory shrnující soudobé poznatky s odkazy na literaturu a platnou legislativu. Práce má rozsáhlou 12ti stránkovou přílohovou část.
  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Postavení žen a mladistvých v pracovněprávních vztazích
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz