BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Postavení Ruska v mezinárodních hospodářských vztazích"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Postavení Ruska v mezinárodních hospodářských vztazích Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Alan Ostárek, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Mezinárodní obchod, Mezinárodní vztahy, Ropa, Rusko

Abstrakt

Práce se zabývá úlohou Ruska v současném světě, a to jak ekonomickou tak i politickou. Cílem práce je charakterizovat obchodní styky Ruské federace s okolním světem, popsat vývoj politického a obchodního vyjednávání o vstupu Ruska do WTO a analyzovat Ruskou pozici na světovém trhu se zemním plynem a ropou. V závěrečné kapitole se práce zabývá analýzou současného stavu a budoucího vývoje úlohy Ruska ve světovém obchodu ropou a zemním plynem.

Obsah

Úvod
1. Základní charakteristika Ruska, historický a ekonomický vývoj
1.1 Historie Ruska
1.2 Vývoj po rozpadu SSSR
1.3 Ekonomický vývoj Ruska
1.4 Současná ekonomika Ruska
2. Zahraniční obchod – základní charakteristika, struktura
2.1 Teritoriální struktura ZO RF
2.2 Komoditní struktura ZO RF
2.2.1 Export
2.2.2 Import
3. Rusko a regiony
3.1 Společenství nezávislých států
3.1.1 Obchod Ruska s ostatními členy SNS
3.1.2 Ukrajina
3.1.3 Bělorusko
3.2 Evropská unie
3.2.1 Institucionální pozadí vztahu Rusko – EU
3.2.2 Vzájemné obchodní vztahy
3.3 Spojené státy americké
3.3.1 Historie vztahů
3.3.2 Vývoj rusko-amerických vztahů po rozpadu SSSR
3.3.3 Vzájemné obchodní vztahy
4. Rusko a WTO
4.1 WTO – základní charakteristika
4.2 Vstup Ruska do WTO
4.2.1 Historie
4.2.2 Současný vývoj
4.2.3 Situace po vstupu
5. Úloha Ruska ve světovém obchodu ropou a zemním plynem
5.1 Vývoj světových zásob a spotřeby
5.2 Postavení Ruska na trzích ropy a plynu
5.3 Vztah Ruska a Evropy
5.4 Problémy ruské produkce ropy a plynu
5.5 Možná řešení
5.6 Budoucí vývoj
Závěr
Seznam použitých zdrojů informací
Seznam tištěných zdrojů informací
Seznam internetových zdrojů informací

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Zajímavý pohled na Rusko a jeho zahraničněobchodní postavení ve světové ekonomice. Historické souvislosti, současné ukazatele, zamyšlení a vlastní pohled na poměrně širokou látku. Příjemná šablona a formátování.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Postavení Ruska v mezinárodních hospodářských vztazích
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz