BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Počet patentových přihlášek a patentový poplatek u Evropského patentového úřadu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Počet patentových přihlášek a patentový poplatek u Evropského patentového úřadu Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2006

Klíčová slova

Evropská unie, evropský patent, Evropský patentový úřad, patent, patentová přihláška, patentový poplatek

Abstrakt

Vliv vysokého poplatku za udělení patentové ochrany u Evropského patentového úřadu. Přínosy a zkreslení, výhody a nevýhody drahé patentové procedury. Procedura EPO, PCT. Jiné formy ochrany duševního vlastnictví ve srovnání s patentovou procedurou. Metody třídění patentových přihlášek, úvod do patentové statistiky dle kompendia OECD. Cenový a ekonomický pohled na rozdělení zemí EU25 podle počtu patentových přihlášek u Evropského patentového úřadu. Analýza vlivu obou efektů. Cenový pomocí CPLi, ekonomický pomocí PPS.

Obsah

Úvod
Ukazatele založené na patentových přihláškách
Patent
Další formy ochrany vynálezu
Data – způsob třídění
Modelový poplatek
Analytická část
Ekonomická úroveň
Shrnutí závislosti ekonomické úrovně
Cenová úroveň
Shrnutí závislosti cenové úrovně
Závěr
Přílohy
Seznam příloh
Výčet obrázků, grafů a schémat
Literatura
Abstract
Keywords
JEL Classification

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce představuje pohled na EU25 pohledem aplikace patentové statistiky využívající počtu patentových přihlášek na obyvatele dle cenové a ekonomické úrovně. Práce poslouží dobře také jako pohled na praktické využití kompendia OECD - jako příklad sestavení patentové statistiky. Práce se zabývá vysokým poplatkem při řízení před Evropským patentovým úřadem a přiklání se k názoru, že rozdíly v počtu patentových přihlášek na obyvatele mimo ekonomickou úroveň, dále prohlubuje vysoká cena pro země s nižší cenovou hladinou.
  • hodnocení od vedoucího práce:Navržená známka: 1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:Navržená známka: 1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Počet patentových přihlášek a patentový poplatek u Evropského patentového úřadu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz