BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Plnění fiskálních kritérií pro vstup do eurozóny v zemích východního rozšíření se zaměřením na ČR"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Plnění fiskálních kritérií pro vstup do eurozóny v zemích východního rozšíření se zaměřením na ČR Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 35 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Jan Gazdačko, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Economic and Monetary Union, Evropská unie, Fiskální kritéria, Maastricht Fiscal Criteria, Měnová politika, veřejné finance

Abstrakt

Přechod České republiky na společnou evropskou měnu patří v posledních letech mezi velmi aktuální ekonomická témata. Přijetí eura je spojeno s mnoha dalšími problémy České republiky, a proto se můžeme s touto tematikou setkat v mnoha souvislostech každý den v médiích. Autor se touto prací snaží přispět k diskuzi k této problematice.

Obsah

ÚVOD
1 HISTORIE
1.1 Summit v Haagu
1.2 Wernerův plán
1.3 Delorsova zpráva a plán Evropské hospodářské a měnové unie
1.4 Maastrichtské dohody
1.5 Plnění maastrichtských kritérií 12 státy EU
1.6 Pakt stability a růstu
1.7 Etapa přijetí společné měny
1.8 Východní rozšíření EU
2 ANALÝZA SLOŽENÍ DEFICITU VEŘEJNÝCH FINANCÍ A VEŘEJNÉHO DLUHU
2.1 Deficit veřejných financí
2.2 Veřejný dluh
3 ANALÝZA STAVU PLNĚNÍ KRITÉRIÍ V ČR A OSTATNÍCH STÁTECH VÝCHODNÍHO ROZŠÍŘENÍ
3.1 Srovnání plnění maastrichtských fiskálních kritérií státy východního rozšíření
3.2 Vliv růstu HDP
3.3 Faktory ovlivňující plnění maastrichtských kritérií
Bulharsko
Česká republika
Estonsko
Kypr a Malta
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
3.4 Celkové zhodnocení a východiska
ZÁVĚR
PRAMENY
INTERNETOVÉ ZDROJE

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:2 - Velmi dobře
  • hodnocení od oponenta:1 - Výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Plnění fiskálních kritérií pro vstup do eurozóny v zemích východního rozšíření se zaměřením na ČR
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz