BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Platební karty"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Platební karty Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 38 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Hryzbylová Martina, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2005

Klíčová slova

Kreditní a debetní karty, Platební karty

Abstrakt

Přestože platební karty se v dnešní době týkají téměř každého a u většiny lidí se staly nedílnou součástí jejich každodenního života, málokterý jejich uživatel dokázal pravdivě zodpovědět základní otázky týkající se karet obecně nebo dokonce konkrétně přímo jeho vlastní karty. Ukázalo se, že držitelé jsou o nich jen velmi málo informováni. Druhou skutečností je, že na trhu běžně neexistuje nějaká jednotná literatura, která by tuto situaci řešila a jednoduchým způsobem uživateli podala ty nejzákladnější, ale přesto užitečné informace. Cílem této práce je tedy řešit tyto dva problémy a poskytnout čtenáři ucelený přehled o platebních kartách, zejména pak bankovních.

Obsah

Úvod
1. Historie
2. Náležitosti karet
2.1 Líc
2.2 Rub
3. Druhy karet
3.1 Druhy karet podle záznamu na kartě
3.2 Druhy karet podle typu zúčtování
3.3 Druhy karet podle bonity klienta
3.4 Druhy karet podle karetní asociace
3.5 Druhy karet podle uživatelů
3.6 Druhy karet podle teritoria použití
3.7 Další druhy karet
4. Bezpečnost
4.1 Karetní asociace
4.2 Banka
4.3 Klient
4.4 Obchodník
5. Náklady a přínosy pro uživatele karet
5.1 Náklady a přínosy obecně
5.2 Specifické náklady a přínosy
5.3 Shrnutí
6. Porovnání produktů
7. Budoucnost
7.1 Čipy a jejich využití
7.2 Zabezpečení CNP transakcí
7.3 Nové funkce bankomatů
7.4 Biometrika
7.5 Další očekávané novinky
Závěr
Použité informační zdroje
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Práce nabízí přehledně utříděný materiál zpracovávající poměrně bohaté informační zdroje. Základní charakteristika prezentuje náležitosti a druhy karet, potřebná pozornost je věnována i bezpečnosti při využívání karet. Stěžejní částí bakalářského textu jsou pasáže, v nichž se autorka pokouší sumarizovat na jedné straně náklady, které s použitím karty nese klient, na straně druhé přidanou hodnotu, kterou využití tohoto bankovního produktu klientovi přináší. Plynule navazuje komparace dvou kartových produktů z nabídky ČS a KB (autorka zvolila téměř vyčerpávající škálu znaků, správně vybrala i modelové klienty).

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Platební karty
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz