BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Optimalizácia prevádzkového cyklu pomocou aplikácie MS Excel"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Optimalizácia prevádzkového cyklu pomocou aplikácie MS Excel Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 34 stran Jazyk práce: slovenština Autor práce: Ondrej Pelech, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Excel

Abstrakt

V praktickej časti sa venujem riešeniam problémov opísaných v teoretickej časti. Cieľom mojej práce je ukázať, že v bunkách MS Excel je možné vytvoriť všetky potrebné vzorce a funkcie na výpočet ukazovateľov týkajúcich sa riadenia zásob, pohľadávok i peňažných prostriedkov. Tieto vytvorené príkazy je potom možné presne nastaviť požiadavkám užívateľa, ktorému je výsledok poskytnutý ihneď. Čo viac, v programovacom jazyku VBA je možné zapísať vlastné aplikácie, ktoré variabilitu modelu ešte viac podporujú.

Obsah

ÚVOD
1 PREVÁDZKOVÝ CYKLUS PODNIKU
2 MANAŽMENT ZÁSOB
2.1 Charakteristika
2.2 Riadenie zásob
2.3 Softvérové riešenie riadenia zásob
3 MANAŽMENT POHĽADÁVOK
3.1 Charakteristika
3.2 Riadenie pohľadávok
4 MANAŽMENT POHOTOVÝCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV
4.1 Charakteristika
4.2 Riadenie pohotových peňažných prostriedkov
4.3 Modely riadenia pohotových peňažných prostriedkov
5 OPTIMALIZÁCIA RIADENIA ZÁSOB, POHĽADÁVOK A POHOTOVÝCH
PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V MS EXCEL
5.1 Úvod
5.2 Optimalizácia
ZÁVER
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Prakticko-přehledová práce ukazující možnosti MS Excel na příkladu. Soubor XLS není součástí práce.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Optimalizácia prevádzkového cyklu pomocou aplikácie MS Excel
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz