BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 52 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Šárka Filipová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Evropská unie, Strukturální fondy, Zemědělství

Abstrakt

Cílem bakalářské práce je metodou analýzy, komparace a shrnutí poznatků poskytnout ucelený pohled na dotační politiku Evropské unie v oblasti zemědělství a rozvoje venkova jak po obecné stránce, tak ve vztahu k České republice, popsat a zhodnotit vývoj dotací v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR a nastínit jejich současný vývoj v rámci navazujícího Programu rozvoje venkova.

Obsah

ÚVOD
1. POLITIKY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI ROZVOJE VENKOVA
1.1. SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA
1.2. REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA
2. PŘÍSTUPOVÝ PROCES ČR DO EU V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ
2.1. HODNOCENÍ EK V POČÁTCÍCH PŘÍSTUPOVÉHO PROCESU (1995-1998)
2.2. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ EK PŘED VSTUPEM DO EU (2002-2003)
2.3. VÝSLEDKY JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ K EU (2002)
3. OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
3.1. PRIORITY A OPATŘENÍ
3.2. VÝROČNÍ ZPRÁVY
3.3. SROVNÁNÍ S PROGRAMEM ROZVOJE VENKOVA
ZÁVĚR

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz