BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Ochrany před nevyžádanou poštou"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Ochrany před nevyžádanou poštou Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 39 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Elektronické služby, Greylisting, Hoax, Microsoft Exchange, Phishing, Spam

Abstrakt

Základním tématem této práce jsou nevyžádaná sdělení hromadně zasílaná elektronickou cestou, často označovaná jako spam. Tento termín je všeobecně chápán pouze jako název pro nevyžádané emailové zprávy obsahující komerční sdělení. Pojem spam má však širší význam, na který se práce snaží rovněž poukázat. Hlavní důraz je však kladen právě na nevyžádanou elektronickou poštu a různé formy obrany proti ní, ať už z pohledu správce poštovního serveru nebo koncového uživatele emailu. Práce obsahuje řadu reálných ukázek, příkladů a postupů souvisejících se spamem a bojem proti němu.

Obsah

Úvod
1. Metody umisťování spamů do elektronické pošty
1.1. Definice spamu
1.2. Negativní aspekty spamu
1.3. Nevyžádané zprávy v rámci ostatních médiích
1.4. Specifické podoby nevyžádaných emailových zpráv
1.4.1. Phishing
1.4.2. Hoax
1.5. Obrana proti nevyžádané poště
1.5.1. Ochrana před zneužitím emailové adresy
1.5.2. Použití antispamového řešení
1.5.3. Stížnost na základě právní úpravy
1.6. Techniky vkládání nevyžádaných sdělení do emailů
1.6.1. Nahrazování znaků a přesmyček v textu
1.6.2. Využití techniky ascii-art
1.6.3. Využití příloh emailových zpráv
1.6.4. Využití MIME formátu emailu
1.7. Metody rozesílání nevyžádané pošty
1.7.1. Napadení koncových počítačů
1.7.2. Zneužití nezabezpečených SMTP serverů
1.7.3. Zneužití webových aplikací
2. Funkce a způsoby práce antispamových filtrů
2.1. Blacklisting, whitelisting
2.2. Dynamické seznamy
2.3. Greylisting
2.4. Rozlišování na základě obsahu
2.4.1. Test založený na pravidlech
2.4.2. Bayesův filtr
2.5. Metody na principu challenge-response
3. Principy instalace a postupy při konfiguraci antispamových ochran na poštovním serveru
3.1. Kritéria pro výběr vhodného antispamového řešení
3.1.1. Dostupné techniky antispamové ochrany
3.1.2. Možnost budoucí aktualizace
3.1.3. Požadavky na hardware a software
3.1.4. Typ licence
3.2. Popis programu JEP(S)
3.3. Instalace programu JEP(S)
3.4. Konfigurace základních funkcí programu JEP(S)
3.4.1. Konfigurace databáze
3.4.2. Konfigurace komponenty JEP(S) Server
3.4.3. Konfigurace komponenty JEP(S) Sink
3.5. Ověření funkčnosti greylistingu
3.6. Použití JEP(S) pro účely Microsoft Exchange Server 5.5
3.7. Vyhodnocení účinnosti greylistingu
3.8. Konfigurace doplňkových funkcí programu JEP(S)
3.8.1. Whitelist
3.8.2. Real time whitelist a Real time blacklist
3.8.3. Email address filtering
3.8.4. Automatic real time blacklist submission
Závěr
Použité zdroje
Příloha číslo 1 – nevyžádaný email od společnosti Eurotel
Příloha číslo 2 – ukázky phishingu

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Ochrany před nevyžádanou poštou
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz