BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Ochrana spotřebitele v ČR"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Ochrana spotřebitele v ČR Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 89 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ivana Janská, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Ochrana spotřebitele, Spotřebitel

Abstrakt

Teoretická část přibližuje historii a vývoj ochrany spotřebitele v ČR, základní definice související s problémem a ukazuje přístup k ochraně spotřebitele zčásti ze strany státních institucí zahrnující právní koncepci ochrany spotřebitele a zčásti ze strany dobrovolných organizací zabývajících se ochranou spotřebitele. Hlavním předmětem praktické části bylo analyzování dotazníků. Každý dotazník se skládá z jedenácti otázek. Otázky jsou zaměřeny na obecné povědomí spotřebitelů o ochraně spotřebitele, na znalosti dobrovolných sdružení na ochranu spotřebitele, znalost značek kvality, osobní zkušenosti s reklamací nebo na subjektivní ohodnocení ochrany spotřebitele v České Republice.

Obsah

Úvod
1. Historie ochrany spotřebitele v ČR
2. Pojem spotřebitel a jeho základní práva a povinnosti
2.1. Ochrana spotřebitele v ČR
2.2. Legislativní úprava ochrany spotřebitele v ČR
2.3. Institucionální rámec ochrany spotřebitele
3. Občanské spotřebitelské organizace
4. Dotazník (str. 26)
4.1. Vyhodnocení dle jednotlivých otázek
4.2. Vyhodnocení dle sociodemografických údajů
4.2.1. Věkové kategorie
4.2.2. Vzdělání
4.2.3. Sociální postavení
4.3. Závěrečné shrnutí (str. 82)
4.3.1. Všichni respondenti
4.3.2. Věkové kategorie
4.3.3. Vzdělání
4.3.4. Sociální postavení
Závěr
Resumé v českém jazyce
Seznam použité literatury
Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Rozsáhlá dotazníková část - přehledná teoretická část. Práce popisuje pohled na spotřebitele v ČR. Úroveň psaného textu je spíše neformální a převažují popisné prvky v podobě prostého hodnocení výsledků dotazníkových dat.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Ochrana spotřebitele v ČR
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz