BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Obchodní a kulturní zvláštnosti Dominikánské republiky"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Obchodní a kulturní zvláštnosti Dominikánské republiky Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 48 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Magdalena Mrázková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2006

Klíčová slova

Dominikánská republika, Mezinárodní obchod, Mezinárodní vztahy

Abstrakt

Cílem práce je vytvořit základní charakteristický obraz o Dominikánské republice s podrobnějším pohledem na kulturu tamní společnosti, její tradice a specifika. Zároveň se věnuje velká pozornost ekonomickému prostředí a oblasti obchodu s přihlédnutím na možnou spolupráci s českým prostředím.

Obsah

Úvod
1. Základní informace o Dominikánské republice
1.1. Zeměpisná charakteristika
1.1.1. Poloha, reliéf
1.1.2. Vodstvo
1.1.3. Klimatické poměry
1.1.4. Nerostné bohatství
1.1.5. Zemědělství
1.1.6. Chráněná území přírody
1.1.7. Obyvatelstvo
1.2. Historie vzniku a vývoj Dominikánské republiky
1.3. Státní zřízení
1.3.1. Politický systém
1.3.1.1. Výkonná moc
1.3.1.2. Armáda
1.3.1.3. Moc zákonodárná
1.3.1.4. Soudní moc
1.3.2. Státní symboly
1.3.2.1. Vlajka
1.3.3. Členství země v mezinárodních organizacích
1.3.4. Administrativní členění
2. Ekonomické a obchodní zvláštnosti
2.1. Ekonomické prostředí a jeho vývoj
2.2. Průmysl
2.2.1. Průmyslové volné zóny
2.3. Zemědělství
2.4. Služby
2.4.1. Turistiký ruch
2.4.1.1. Turistické póly
2.4.1.2. Druhy turistického ruchu
2.4.1.3. Ubytovací kapacity
2.4.1.4. Turisté podle národnosti
2.4.1.5. Ekonomický význam turistického ruchu
2.4.2. Telekomunikační služby
2.5. Infrastruktura
2.5.1. Doprava
2.5.2. Energetika
2.6. Zahraniční vztahy
2.6.1. Zahraniční obchod
2.7. Investiční klima
2.7.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu
2.7.1.1. Daňový systém
2.7.1.2. Nákup nemovitostí a výstavba
2.7.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu
2.8. Vztahy s ČR
2.8.1. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu
2.8.1.1. Český vývoz do Dominikánské republiky:
2.8.1.2. Dominikánský vývoz do České republiky:
2.8.1.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR
2.9. Obchodní prostředí a jednání
2.9.1. Společenské zvyklosti v obchodním styku
2.9.2. Styl jednání
2.9.3. Vzhled a společenský oděv
2.9.4. Platební styk, rizika, obchodní spory
2.10. Očekávaný vývoj v teritoriu
3. Kulturní zvláštnosti
3.1. Lidé, vliv církve, postavení ženy
3.1.1. Svátky a dny pracovního volna
3.1.2. Karnevaly
3.1.2.1. La Vega
3.1.2.2. Santiago
3.1.2.3. San Pedro de Macorís
3.1.2.4. Santo Domingo
3.1.3. Jazyk
3.2. Hudba
3.2.1. Merengue
3.2.2. Ostatní druhy hudby
3.2.3. Festivaly
3.3. Vhodná témata ke konverzaci
3.3.1. Baseball
3.3.1.1. Historie dominikánského basebalu
3.3.1.2. Basebal dnes
3.4. Kuchyně a exotické plodiny
3.4.1. Stravovací zvyklosti a tradiční jídla
3.4.2. Rychlé občerstvení
3.4.3. Nápoje
3.4.4. Dezerty
Závěr
Prameny
Přílohy
Příloha č.1 : Komoditní struktura dominikánského vývozu roku 2005 v mil. USD
Příloha č.2 : Dominikánský dovoz v roce 2005 v mil. USD
Příloha č.3 : Seznam největších firem působících na území Dominikánské republiky
Příloha č.4 : graf č.1 : Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let
Příloha č.5 : Graf č.2 : Příjmy ze zahraničního obchodu za rok 2002
Příloha č.6 : Graf č. 3 : Turisté podle národností za rok 2002
Příloha č.7 : Dominikánské recepty
Příloha č.8 : Složení současné dominikánské vlády
Příloha č.9 : Seznam politických stran Dominikánské republiky a jejich hlavních představitelů
Příloha č.10: Mapa Dominikánské republiky

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Obchodní a kulturní zvláštnosti Dominikánské republiky
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz