BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Motivace a stimulace zaměstnanců"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Motivace a stimulace zaměstnanců Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 40 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2006

Klíčová slova

Motivace pracovníků

Abstrakt

Práce uvádí teorii motivace s ohledem na teorii potřeb, které jsou spjaty s člověkem v oblasti sociální, společenské a kulturní. Analyzuje částečně motivaci a stimulaci pracovního výkonu vzhledem k vlastnostem a dovednostem managera. Posouzení objektivity při tvorbě hodnotícího systému a hodnocení pracovníků. Východisko motivačních programů při jeho realizaci a diferenciaci motivování. Poznatky z nichž čerpá současný management.

Obsah

ÚVOD
1. PROBLEMATIKA MOTIVACE
1.1 Obecná charakteristika a základní pojmy
1.2 Zdroje motivace
1.3 Poruchy motivace
1.4 Motivace a výkon
1.5 Aspirace, aspirační úroveň
1.6 Motivační profil
1.7 Motivace k práci
2. TEORIE MOTIVACE S OHLEDEM NA MOTIVACI PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ
2.1 Teorie potřeb podle A. Maslowa
2.2 Dvoufaktorová teorie motivace (personální spokojenosti) podle Fredericka Herzberga
2.3 Teorie kompetence podle R.W. Whitea
2.4 Teorie očekávání (expektační teorie) podle Victora H. Vrooma
2.5 Teorie spravedlnosti (rovnováhy) podle J.S. Adamse
2.6 Teorie X a Y podle Douglase McGregora
2.7 Teorie cukru a biče
3. MOTIVACE, VÝKONNOST A SPOKOJENOST PRACOVNÍKŮ
3.1 Motivace a pracovní výkon
3.2 Motivace a spokojenost
4. STIMULACE JAKO OVLIVŇOVÁNÍ PRACOVNÍ MOTIVACE A VÝKONNOSI PRACOVNÍKŮ
4.1 Přehled stimulačních prostředků
5. HODNOTÍCÍ SYSTÉM A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ, ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A OBJEKTIVITY HODNOCENÍ
5.1 Ucelenost hodnocení a vhodné sociální klima
5.2 Hodnotící formulář (viz. příloha)
6.CHARAKTERISTIKA MOTIVAČNÍHO PROGRAMU PODNIKU
ZÁVĚR
Použitá literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Motivace a stimulace zaměstnanců
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz