BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Mezinárodní likvidita a devizové rezervy"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Mezinárodní likvidita a devizové rezervy Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Vít Jedlička, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Devizové rezervy, Mezinárodní likvidita

Abstrakt

Práce se zabývá historií, současností a budoucností globálních devizových rezerv. Na problematiku nahlíží z pohledu „rakouské školy“, která současný monetární systém vidí jako od základu nestabilní. Práce analyzuje dnešní kritéria přiměřenosti a poukazuje na náklady, které jsou spojené s držením devizových rezerv. Dále analyzuje příčiny enormně velkého obchodního deficitu USA a popisuje současný postoj čínské vlády k hromadícím se devizových rezervám. V další části práce rozkrývá kompozici měnových agregátů dolaru a porovnává je s devizovými rezervami v dolarech a množstvím zlata drženého USA. Dále práce kriticky hodnotí měnovou politiku České národní banky ve vztahu k devizovým rezervám, a to především prodej Českého národního pokladu. V závěrečné fázi analyzuje budoucnost českých devizových rezerv v souvislosti se vstupem do eurozóny.

Obsah

Úvod
1. Definice a původ devizových rezerv
1.1 Zlaté peníze
1.1.1 Klasický zlatý standard 1815-1914
1.1.2 1. světová válka 1915-1926
1.1.3 Standard zlaté devizy 1926-1931
1.1.4 Brettonwoodský měnový systém 1945-1968
1.1.5 Rozpad brettonwoodského systému 1968-1971
1.1.6 Smithsoniánská dohoda 1971-1973
1.1.7 Systém volně pohyblivých kurzů papírových měn 1973-
2. Výše a přiměřenost devizových rezerv v mezinárodním srovnání
2.1 Standardní hodnocení přiměřenosti devizových rezer
2.2 Náklady spojené s držením rezerv
2.3 Složení veškerých devizových rezerv
2.4 Poměr zlatých a devizových rezerv jednotlivých států
2.4.1 Čínské devizové rezervy
3. Dolar jako světová rezerva
3.1.1 Dolar index -vývoj směnných kurzů
3.2 Růst množství dolarů
3.3 Dolar a americké deficity běžného účtu21 3.4 Ústup světové dolarizace
3.4.1 Prodeje zlata -Washington dohoda centrálních bank
4. Vývoj devizových ztrát ČNB
4.1.1 Prodeje zlata ČNB
5. Návrat ke zlatému standardu
5.1 Zlato
5.2 E-gold a jiné peníze se 100 % rezervami
5.2.1 E-gold a náklady použití
6. ECB a vstup ČR do eurozóny z hlediska DR
Závěr
Zdroje
Tištěné
Elektronické
Seznam dokumentace
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Mezinárodní likvidita a devizové rezervy
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz