BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Metodika správy počítačů a tiskáren v podnikových sítích"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Metodika správy počítačů a tiskáren v podnikových sítích Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 54 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. David Fischer, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Správa sítě a serverů

Abstrakt

Náplní této práce je návrh vlastní metodiky administrace počítačů a tiskáren v podnikových sítích. Na základě analýzy, daných teoretických východisek a přehledu obecných principů, je zde navrženo řešení konkrétních problémů správy počítačových systémů, včetně skutečné implementace těchto řešení.

Obsah

ÚVOD
1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SPRÁVY POČÍTAČŮ A TISKÁREN V PODMÍNKÁCH MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÉ
1.1 SWOT analýza
1.2 Návrh opatření
2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Popis použitých řešení a technologií
2.2 Informační koncepce
2.3 Bezpečnostní politika Magistrátu města Karviné
2.4 Znalosti/možnosti zaškolení uživatelů/správců
3 OBECNÉ PRINCIPY SPRÁVY
3.1 Plánování struktury adresářových služeb a domén
3.2 Použití tiskového serveru
3.3 Datová úložiště a zálohování dat
3.4 Zajištění nepřetržitého provozu
3.5 Bezpečnost a monitorování sítě a tisku
3.6 E-mailové služby a internet
4 CÍL PRÁCE - NÁVRH VLASTNÍ METODIKY SPRÁVY
4.1 Konkrétní cíle – přínos bakalářské práce
4.2 Virtualizace serverů
4.3 Žádosti o zřízení a realizace uživatelských účtů a přístupů
4.4 Aktualizace a upgrade software
4.5 Zabezpečení počítačové sítě
5 IMPLEMENTACE METODIKY VE VYBRANÉ SÍTI
5.1 Zprovoznění Form serveru
5.2 Implementace ITIMa na MMK
5.3 Virtualizace prostřednictvím WMware
5.4 Bezpečnostní audit
5.5 Rutinní provoz
ZÁVĚR
PŘÍLOHY
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Metodika správy počítačů a tiskáren v podnikových sítích
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz