BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Měnová krize v Argentině"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Měnová krize v Argentině Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 36 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Martin Řehák, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Měnová krize, Měnová politika

Abstrakt

Bakalářská práce se věnuje měnové krizi v Argentině. Je rozdělena na dvě hlavní části. První pojednává obecně o měnových krizích, jejich příčinách a důsledcích. Jsou zde uvedeny možnosti předvídat měnové krize a jaká jsou doporučená opatření, aby krize vybranou zemi nepostihla. Druhá část je rozdělena na tři kapitoly. První popisuje samotný průběh argentinské měnové krize, včetně jejich příčin. Ve druhé je analýza důležitých makroekonomických ukazatelů, doprovázena přehlednými tabulkami a grafy. Poslední kapitola se zabývá funkcí měnového výboru a činností MMF během argentinské krize. Cílem mé práce je poskytnout komplexní pohled na zatím poslední světovou měnovou krizi a přiblížit stav argentinského hospodářství po prodělané krizi.

Obsah

Úvod
1. Finanční krize obecně
1.1. Definice krizí
1.2. Obecné znaky krize
1.3. Příčiny krize
1.3.1. Obecné rizikové prostředí
1.3.2. Fundamentální příčiny
1.4. Důsledky krize
1.4.1. Mikroekonomické důsledky
1.4.2. Makroekonomické důsledky
1.5. Predikce a prevence krize
1.5.1. Předpověď krize
1.5.2. Preventivní opatření
2. Měnová krize v Argentině
2.1. Vývoj ekonomiky Argentiny
2.1.1. Počátky její historie
2.1.2. Hospodářství v poválečné období
2.1.3. Ekonomika na začátku 90. let
2.1.4. Stav situace v letech 1996 - 2002
2.2. Příčiny argentinské krize
2.3. Průběh argentinské krize
2.4. Pokrizové období v Argentině
3. Dopady krize na makroekonomické ukazatele
3.1. HDP
3.2. Platební bilance
3.3. Inflace
3.4. Reálný kurz
3.5. Nezaměstnanost
4. Měnový výbor a MMF
Závěr
Seznam zdrojů
Seznam tabulek a grafů
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Systematický přístup autora ke své práci, logická struktura a dobrá stylistická úroveň. Navržená známka : velmi dobře

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Měnová krize v Argentině
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz