BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Měnová a finanční krize v JV Asii a její dopad na země regionu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Měnová a finanční krize v JV Asii a její dopad na země regionu Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 44 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martina Blažejovská, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2006

Klíčová slova

Ekonomický růst, Finanční krize, Mezinárodní obchod, Měnová krize

Abstrakt

V roce 1997 zasáhla region JV Asie měnová a finanční krize. Ačkoliv průvodní znaky krize se objevily již v roce 1996. Zasaženy byly nově industrializované země první (Hongkong, Singapur, Taiwan, Jižní Korea i druhé generace (Thajsko, Malajsie, Indonésie). Tyto země byly v minulých desetiletích typické obrovským ekonomickým růstem. Za hlavní příčiny vzniku krize byly považovány: deficit běžného účtu PB, politika fixního kurzu, nadměrný příliv zahraničního kapitálu, vysoký podíl krátkodobého kapitálu, slabiny ve finančním sektoru a silné propojení jednotlivých ekonomik. Krize proběhla v jednotlivých zemích v různé podobě: krize důvěry, měnová krize, finanční krize, hospodářská krize, sociální a politická krize. Nejméně zasažen byl Hongkong, nejvíce Indonésie. K překonání měnové a finanční krize v tomto regionu pomohly mezinárodní finanční instituce: MMF. SB, Asijská rozvojová banka a vlády některých RTE.

Obsah

ÚVOD
1 FAKTORY EKONOMICKÉHO ÚSPĚCHU ZEMÍ JV ASIE
1.1 VNITŘNÍ FAKTORY ÚSPĚCHU
1.1.1 Ekonomický růst
1.1.2 Struktura výroby
1.1.3 Demografické trendy
1.1.4 Sociálně-ekonomická struktura
1.1.5 Kulturně-historické faktory
1.2 VNĚJŠÍ FAKTORY ÚSPĚCHU
1.2.1 Vliv vědy a techniky
1.2.2 Mezinárodní společnosti
1.2.3 Hospodářská spolupráce a pomoc RZ
1.2.4 Postavení v mezinárodním obchodě
2 PŘÍČINY VZNIKU KRIZE
2.1 DEFICIT BĚŽNÉHO ÚČTU PLATEBNÍ BILANCE
2.2 NADMĚRNÝ PŘÍLIV ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU A STRUKTURA ZADLUŽENÍ
2.3 SLABINY FINANČNÍHO SYSTÉMU
2.4 POLITIKA FIXNÍHO MĚNOVÉHO KURZU
2.5 SILNÉ PROPOJENÍ EKONOMIK REGIONU JV-ASIE
3 VYPUKNUTÍ KRIZE
3.1 PRŮBĚH A DOPADY MĚNOVÉ, FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE
3.1.1 Thajsko
3.1.2 Jižní Korea
3.1.3 Indonésie
3.1.4 Ostatní asijské NIZ
3.1.5 Světová ekonomika
4 PŘEKONÁNÍ FINANČNÍ A MĚNOVÉ KRIZE
4.1 FINANČNÍ POMOC
4.2 DLOUHODOBÉ PROGRAMY MMF
4.2.1 Doporučení MMF v oblasti měnové politiky
4.2.2 Doporučení MMF v oblasti fiskální politiky
4.2.3 Strukturální reformy
4.2.3.1 Reforma finančního sektoru
4.2.3.2 Reforma v podnikové sféře
4.2.3.3 Sociální reformy
4.2.3.4 Ostatní doporučená opatření
4.3 POMOC MMF V NEJSILNĚJI POSTIŽENÝCH EKONOMIKÁCH
4.3.1 MMF a hospodářská krize v Thajsku
4.3.2 Pomoc MMF v Jižní Koreji
4.3.3 Reformní změny v Indonésii
4.4 KRITIKA ČINNOSTI MMF PŘI ŘEŠENÍ FINANČNÍ KRIZE V JV ASII
4.5 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ MMF
ZÁVĚR

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Analýza krize, rozbor ukazatelů ekonomického růstu, pomoci mezinárodních institucí, podmínek oblasti, globalizační tendence. V závěru práce se ztotožňuje se s názorem, že zcela neregulovaná otevřená ekonomika nemůže bezproblémově fungovat a poukazuje především na nedostatečnou regulaci kapitálových trhů. Regulace a kontrola by měla podle autorky napomoci k efektivní alokaci zdrojů a snížení morálního hazardu. Nakonec uvádí, že asijští tygři po vlně regulací a kontrolních mechanismů již pravděpodobně nenastoupí na vlnu vysokých růstů HDP. Na mě osobně práce působí uceleným dojmem a poskytuje ohromné množství faktů, ukazatelů a dat. Práce pracuje vhodně se zdroji a splňuje formát bakalářské práce a jakoby byla přípravou na diplomovou práci, přímo nabádá k další analýze v práci nezodpovězených otázek a další analýzu převzatých názorů, na které nezbývá díky omezenému rozsahu bakalářské práce prostor.
  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Měnová a finanční krize v JV Asii a její dopad na země regionu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz