BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Medzikultúrne rozdiely a ich význam pre obchodné jednanie a podnikanie českých subjektov na trhu Grécka"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Medzikultúrne rozdiely a ich význam pre obchodné jednanie a podnikanie českých subjektov na trhu Grécka Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 35 stran Jazyk práce: slovenština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Mezinárodní obchod, Mezinárodní vztahy, Obchodní jednání

Abstrakt

Medzikultúrne rozdiely a ich vplyv na obchodné jednanie a podnikanie českých subjektov na gréckom trhu.

Obsah

Úvod
1. Charakteristika Grécka
1.1 Demografická charakteristika
1.2 Stručná história
1.3 Politický systém
1.4 Ekonomika
1.4.1 Zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov
1.4.2 Situácia v jednotlivých hospodárskych sektoroch
1.5 Členstvo Grécka v medzinárodných a regionálnych zoskupeniach
2. Komparácia českej a gréckej kultúry
2.1 Pojem kultúra
2.2 Kultúrne prostredie a jeho časti
2.2.1 Jazyk
2.2.2 Neverbálna komunikácia
2.2.3 Náboženstvo
2.2.4 Hodnoty a názory
2.3 Kultúrne dimenzie podľa Hofstede
2.3.1 Vzdialenosť mocenských pozícií (PDI)
2.3.2 Snaha vyhýbať sa neistote (UAI)
2.3.3 Individualizmus a kolektivizmus (IDV)
2.3.4 Maskulinita a feminita (MAS)
2.3.5 Krátkodobá versus dlhodobá orientácia (LTO) (vnímanie času)
2.4 Porovnanie českej a gréckej kultúry podľa základných Hofstede dimenzií
2.4.1 PDI
2.4.2 UAI
2.4.3 IDV
2.4.4 MAS
2.5 Porovnanie českej a gréckej kultúry na základe ďalších aspektov
2.5.1 Vzájomné vzťahy
2.5.2 Emocionálne aspekty
2.5.3 Význam času
2.5.4 Obchodné jednanie
2.5.5 Prístup k zmluvným záväzkom, spôsob vyjednávania
2.5.6 Charakter komunikácie
2.5.7 Postavenie ženy
2.5.8 Náboženstvo
2.6 Gréci očami Čechov
3. Vplyv kultúrnych odlišností na obchodné jednanie a podnikanie
3.1 Súčasné ekonomické vzťahy Grécka s Českou Republikou
3.1.1 Komoditná štruktúra obchodu
3.1.2 Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu Grécka
3.2 Investičná klíma
3.3 Čomu sa vyhnúť pri jednaní s Grékmi
3.4 Veľké stavebné projekty v Grécku
3.5 Pôsobenie firmy RD Rýmařov s.r.o. na trhu Grécka
3.5.1 Základné údaje o firme
3.5.2 Spolupráca firmy s gréckymi partnermi
Záver
Zoznam skratiek
Zoznam použitej literatúry
Zoznam tabuliek a príloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Medzikultúrne rozdiely a ich význam pre obchodné jednanie a podnikanie českých subjektov na trhu Grécka
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz