BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Kvalita stravování a obezita"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Kvalita stravování a obezita Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 42 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Helena Vilímková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2006

Klíčová slova

Obezita, Stravování

Abstrakt

Práce se zaměřila na spojitost mezi obezitou a funkčními potravinami, stravováním a nutriční hodnotou jídelníčku v České republice.

Obsah

ÚVOD
LITERÁRNÍ REŠERŠE
1. Historie obezity
1.1. Obezita a lékařství
2. Definice obezity
2.1. Definice stupně obezity
2.2. Definice obezity podle charakteru rozložení tuku
3. Metody zjišťování obezity
3.1. Metoda podle Pařízkové
3.2. Bioelektrická impedance (BIA)
3.3. Metoda referenční
3.4. Vyšetření distribuce tuku
3.4.1. Obvod pasu
3.4.2. Poměr obvodů : PAS/BOKY
3.4.3. Poměr obvodů : PAS/STEHNO
3.4.4. Sagitální průřez neboli Sagitální abdominální rozměr (SAD)
4. Zdravotní rizika obezity
4.1. Faktory ovlivňující obezitu
4.2. Zdravotní komplikace u obezity
4.2.1. Metabolické komplikace
4.2.2. Gynekologické komplikace
4.2.3. Oběhová onemocnění
4.2.4. Postižení oběhového aparátu
4.2.5. Kožní komplikace
4.2.6. Psychosociální komplikace
5. Historie a vývoj diet
5.1. Terapie obezity
5.1.1. Dietní léčba
5.1.2. Pohybová aktivita
5.1.3. Kognitivně behaviorální modifikace jídelních a pohybových zvyklostí
5.1.4. Farmakoterapie obezity
5.1.5. Chirurgická léčba obezity
6. Výživa
6.1. Zásady správné výživy
6.2. Funkční potraviny
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A VÝSLEDKY
DISKUZE
ZÁVĚR Y A DOPORUČENÍ
SEZNAM LITERATURY
SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha 1
Příloha 2

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce má rozsáhlou především teoretickou část, která shrnuje soudobé poznatky o obezitě a výživě. V praktické části - hledání souvislostí mezi obezitou a funkčními potravinami - používá k rozřešení souvislostí systémy : LispMiner a Weka. Práce nemá kompletně zpracovaný seznam použitých zdrojů a literatury, nicméně i proto, že práce čerpala převážně z 1 zdroje. Je napsaná spíše neformálně s jednoduchou formátovací šablonou.
  • hodnocení od vedoucího práce:Není uvedeno.
  • hodnocení od oponenta:Není uvedeno.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Kvalita stravování a obezita
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz