BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Kontrola zadávání veřejných zakázek"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Kontrola zadávání veřejných zakázek Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 52 stran Jazyk práce: slovenština Autor práce: bc. Milan Bachan, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Efektivnost, veřejné finance, Veřejné zakázky

Abstrakt

Tato práce se zabývá oblastí zadávání veřejných zakázek v České republice. Je v ní rozebrána legislativa, týkající se těchto problémů jakožto i teoretické vysvětlení kontrolního procesu a stručná charakteristika hlavních kontrolních orgánů Nejvyššího kontrolního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Právě kontrolním procesem se práce zabývá nejvíc, když se snaží zjistit jeho efektivitu a účinnost v praxi. K tomu posloužil vypracovaný výzkum, na základě laické kontroly a využití zákona o poskytování informací. Ten je zaměřen na subjekty, kterým byly kontrolním orgánem nalezené nedostatky v zadávacím procesu a následně některým z nich také udělena sankce. Výzkum se zaměřil na kroky, které tyto subjekty přijaly, aby zabránily opakování se pochybení a zároveň, zda proběhlo vyvození osobní odpovědnosti, případně vymáhání škody. Výsledky výzkumu byly podrobeny analýze. Jejím úkolem bylo zjistit, zda se v praxi děje to, co je teoreticky doporučené a zda celý proces zadávání veřejných zakázek v ČR je účinný a efektivní.

Obsah

Úvod
1 Legislatívny rámec
1.1 Zákon o verejných zákazkách
1.2 Účastníci zadávania verejných zákaziek
1.3 Postupy zadávania verejných zákaziek
1.4 Prvky procesu zadávania verejných zákaziek
1.5 Regres
1.6 Regresná úhrada
2 Kontrolný systém ČR
2.1 Parlamentná kontrola
2.2 Nejvyšší kontrolní úřad
2.3 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
2.4 Kontrolný proces ÚOHS
2.5 Laická kontrola
3 Efektivita kontrolného systému
3.1 Oslovené subjekty a dodržovanie zákona o poskytovaní informácií
3.2 Možné dopady sankcií na subjekty
3.3 Analýza odpovedí
3.4 Zhrnutie výsledkov analýzy
Záver a odporúčania

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Hlavním přínosem práce je její empirická část, kdy autor s využitím institutu svobodného přístupu k informacím (žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) zjišťoval reakci subjektů veřejné správy na pochybení při zadávání veřejných zakázek.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Kontrola zadávání veřejných zakázek
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz