BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Komunikace v síti Ethernet v reálném čase"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Komunikace v síti Ethernet v reálném čase Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 29 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Michal Pantůček, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

ethernet

Abstrakt

Tato bakalářská práce je zaměřena na Ethernet a jeho možné užití v aplikacích, kde je vyžadována komunikace v reálném čase. Nastiňuje, kde je kriterium přechodu od náhodného k deterministickému přístupu k médiu z hlediska komunikace v reálném čase za použití vytvořeného modelu a na něm provedených simulací. Konkrétně tak, aby byla minimalizována doba čekání na odeslání dat a maximalizována datová propustnost sítě.

Obsah

Úvod
1 Ethernet
1.1 Vznik a historie
1.2 Popis pracovních skupin pod IEEE 802
1.3 Spojová vrstva
1.4 Kontrola přístupu k mediu
1.5 MAC formát rámce
1.6 Metoda přístupu k médiu
1.7 Příjem rámců
1.8 Fyzická vrstva
2 Model komunikace po Ethernetu
2.1 Popis modelu
2.2 Simulace
3 Ověření modelu na reálném systému
3.1 Aplikace k měření
4 Porovnání s deterministickými přístupy
5 Závěr
Seznam použité literatury
Seznam použité literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Komunikace v síti Ethernet v reálném čase
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz