BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Komparace církevní a necírkevní organizace ve strategii pomoci obětem sekt"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Komparace církevní a necírkevní organizace ve strategii pomoci obětem sekt Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 51 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Veronika Matoušková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Církevní organizace, Sekty

Abstrakt

Bakalářská práce se zaměřuje porovnání dvou organizací ve strategiích pomoci obětem sekt. První část práce tvoří metodologická část, kde je podrobně popsána realizace výzkumu, hlavní a dílčí cíle, výzkumné otázky, zvolené metody a logika celé práce. Druhou část tvoří praktická část práce, do které je zakomponovaná částečně i teorie. Praktická část se zaměřuje jak na popis jevů, které s odchodem ze sekty souvisí jen okrajově, tak přímo na samotný odchod ze sekty, na jeho realizaci v České republice a v zahraničí a na problémy s ním spojené. Tato praktická část je rozdělena do šesti kapitol, ve kterých jsou postupně jednotlivé kroky obou organizací srovnány. Na závěr praktické části je shrnutí postupu každé organizace zvlášť. Třetí část práce je zaměřena na Závěr a diskuzi, kde je celá komparace zhodnocena a konfrontována s vlastními názory.

Obsah

ÚVOD
1. METODOLOGICKÁ ČÁST.
1.1 Cíl práce, dílčí cíle a výzkumné otázky
1.2 Volba metod.
1.3 Nositelé informací
1.4 Konstrukce výzkumného nástroje
1.5 Metody analýzy dat
1.6 Rizika výzkumu
2. KOMPARACE V JEDNOTLIVÝCH BODECH STRATEGIE
2.1 PREVENCE
2.2 KLIENT
2.3 PRVNÍ KONTAKT A VZTAH KLIENTA K ORGANIZACI
2.4 ODCHOD ZE SEKTY
2.5 PROBLÉMY PO ODCHODU ZE SEKTY
2.6 TERAPIE
3. CELKOVÉ POROVNÁNÍ OBOU STRATEGIÍ
3.1 Nedostatky a pozitiva YMCA Hradec Králové
3.2 Nedostatky a pozitiva Sdružení pro studium sekt
ZÁVĚR A DISKUZE
Seznam použitých zdrojů

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Komparace církevní a necírkevní organizace ve strategii pomoci obětem sekt
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz