BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Zhodnocení efektů investičních pobídek do automobilového průmyslu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Zhodnocení efektů investičních pobídek do automobilového průmyslu Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 44 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Přemysl Junga, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Automobilový průmysl, Daňová konkurence, Investiční pobídky

Abstrakt

Práce popisuje koncept daňové konkurence s jeho souvisejícími výhodami a nevýhodami. Dále se věnuje hlavním argumentům pro a proti investičním pobídkám a to obecně i v rámci České republiky. Praktická část se věnuje analýze vlivu investičních pobídek na automobilový průmysl a jeho souvislostí s hospodářstvím České republiky. Práce vede k závěru, že investiční pobídky jsou negativním projevem daňové konkurence a v automobilovém průmyslu není snadné posoudit jejich efektivitu.

Obsah

Úvod
1. Daňová harmonizace a konkurence
1.1. Daňová konkurence
1.2 Daňová harmonizace
1.3 Shrnutí obou konceptů
2. Investiční pobídky
2.1 Co je to investiční pobídka
2.2 Proč se zabývat investičními pobídkami?
2.3 Cíl investičních pobídek
2.4 Investiční pobídky jako forma daňové konkurence
2.5 Efekty spojené s investičními pobídkami
3. Investiční pobídky v ČR
3.1 Historie investičních pobídek
3.2 Formy investičních pobídek v ČR
3.3 Klady a zápory investičních pobídek v ČR
3.4. Shrnutí
4. Zhodnocení efektů investičních pobídek v automobilovém průmyslu
4.1 Automobilový průmysl v ČR
4.2 Dopady IP v AP na trhu práce
4.3 Dopady IP v AP na hospodářský růst
4.4 Slevy na dani
4.5 Shrnutí
5. Analýza TPCA
5.1 Základní údaje o investici
5.2 Vliv na ekonomický rozvoj ve Středočeském kraji
5.3 Ostatní vlivy TPCA
5.4 Shrnutí
Závěr
Přílohy
Seznam použité literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Velmi dobře - 2.
  • hodnocení od oponenta:Velmi dobře - 2.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Zhodnocení efektů investičních pobídek do automobilového průmyslu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz