BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Interní audity v akreditovaných zkušebních laboratořích"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Interní audity v akreditovaných zkušebních laboratořích Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 34 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Marie Janáčová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Interní audit

Abstrakt

Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, kontrolních procesů a celkové správy i řízení organizace. Cílem bakalářské práce je zhodnocení interních auditů ve společnosti Vítkovice Testing Center s.r.o..

Obsah

1. Obsah
2. Úvod
3. Charakteristika společnosti
3.1 Historie
3.2 Současnost
4. Systémy managementu kvality
4.1 Certifikace a akreditace
4.2 Akreditace zkušebních laboratoří
5. Audity systému managementu
5.1 Druhy auditů
5.2 Metody auditů
5.2.1 Metody plánování auditu
5.2.2 Metody shromažďování důkazů
5.2.3 Technika kladení otázek
5.3 Nástroje auditů
5.4 Program auditů
5.5 Plán auditů
5.6 Postup auditů
5.7 Realizace auditů
5.8 Požadavky na interní audity dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
6. Interní audity ve VÍTKOVICE TESTING CENTER
6.1 Postup auditorských činností
6.2 Dokumenty
6.3 Záznamy
7. Závěr
8. Literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Interní audity v akreditovaných zkušebních laboratořích
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz