BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Interní audit účetní závěrky"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Interní audit účetní závěrky Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 32 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Interní audit, Účetní závěrka

Abstrakt

První část práce se věnuje internímu auditu obecně – pokusím se osvětlit, co si vlastně pod pojmem interní audit představit, jaká by měla být osobnost interního auditora. Dále se budu věnovat statutu útvaru interního auditu zřizovanému ve společnostech, jeho pravomocím a povinnostem. Část práce se bude zabývat také Institutem interních auditorů, který interní auditory sdružuje a standardy, kterými se interní auditoři při výkonu své funkce řídí. Zmíním se také o legislativě, která oblast interního auditu upravuje. Závěr první části tvoří plánování, postupy, program interního auditu, závěrečná auditorská zpráva a monitoring. Ve druhé části práce se pokusím abstrahovat od všech ostatních oblastí, kterými se interní audit zabývá, a zaměřit se výhradně na oblast účetnictví, konkrétně na interní audit účetní závěrky. Vysvětlím zde pojem auditorské riziko, jeho jednotlivé druhy a způsob identifikace. V následující části se budu zabývat prováděním analytických testů věcné správnosti a detailních testů. Závěrečnou část práce tvoří postupy prováděné při auditu jednotlivých položek účetní závěrky. U každé skupiny účtů podléhající auditu uvedu jejich stručnou definici. Následuje cíl interního auditora při auditu jednotlivých účtů. Zmíním zde, o čem se musí auditor ujistit, co má zkontrolovat a na jaké potenciální chyby by se měl interní auditor při auditu jednotlivých účtů nákladů, výnosů, aktiv a pasiv zaměřit. Posledním krokem při výkonu auditu účetní závěrky je závěrečné celkové zhodnocení účetní závěrky.

Obsah

1. Úvod
2. Interní audit
2.1. Definice
2.2. Druhy interního auditu
2.2.1. Audit procesu účetního výkaznictví
2.2.2. Finanční audit
2.3. Cíle interního auditu
2.4. Legislativní rámec
2.4.1. Standardy pro profesionální praxi interního auditu
2.4.2. Etický kodex
2.5. Interní auditor
2.6. Útvar interního auditu
2.7. Pracovní postup
2.7.1. Plánování
2.7.2. Předběžné šetření
2.7.3. Auditorský program
2.7.4. Práce v terénu
2.7.5. Závěrečná auditorská zpráva
2.7.6. Monitoring
3. Interní audit účetní závěrky
3.1. Posouzení rizika
3.2. Program auditu
3.2.1. Analytické testy věcné správnosti
3.2.2. Testy detailních údajů
3.3. Testování jednotlivých účtů
3.3.1. Výnosy
3.3.2. Náklady
3.3.3. Rozvaha – aktiva
3.3.4. Rozvaha – pasiva
3.4. Posouzení účetní závěrky
4. Závěr
5. Informační zdroje

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Interní audit účetní závěrky
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz