BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Internet jako nástroj pro komunikaci v rámci řízení vztahů se zákazníky"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Internet jako nástroj pro komunikaci v rámci řízení vztahů se zákazníky Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Andrea Květenská, BBA, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Marketing, Marketingová komunikace, Řízení vztahu se zákazníky

Abstrakt

Obsahem této práce je analýza nových-moderních komunikačních metod a nástrojů v rámci internetu, které společnost Vodafone Czech Republic a.s. využívá při řízení vztahů se zákazníky. Analýza integrace této komunikace do kampaně Internet v mobilu a dále průzkumy, které objasňují, jak občané České republiky vnímají tuzemský trh mobilních operátorů a jak využívají internet v mobilu, na který je analyzovaná kampaň zaměřena.

Obsah

ÚVOD
1. ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY
1.1. Podstata řízení vztahů se zákazníky
1.2. Podstata CRM systémů
1.3. Spokojenost, loajálnost a oddanost
2. KOMUNIKACE
2.1. Logistika komunikace
2.2. Internet v marketingové komunikaci
3. KOMUNIKAČNÍ MIX
3.1. Klasické formy komunikačního mixu se zaměřením na internet
4. NOVÉ FORMY KOMUNIKACE NA INTERNETU
4.1. Komunitní weby
4.2. Word of mouth marketing
PRAKTICKÁ ČÁST
5. Analýza komunikace v rámci řízení vztahů se zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
5.1. Charakteristika společnosti
5.2. Nový způsob komunikace se zákazníky
5.3. Kampaň Internet do mobilu v rámci internetu
7. Návrh změn v komunikaci se zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
7.1. Komunitní weby
7.2. Vodafone Blog
7.3. Struktura uživatelů internetu v budoucnosti
ZÁVĚR

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Dosažený počet bodů = 93,4 (%) Navržená výsledná známka: Výborně
  • hodnocení od oponenta:Práce je velmi dobrá a obsahově zajímavá. Některé teze by mohly být buď lépe vysvětleny, nebo korigovány. Např. na str. 7 se uvádí: „Firmy se musí soustředit ne na produkt, ale právě na zákazníka.“ – to je ošidné, nelze oddělovat zákazníka od produktu. Na str. 19 by bylo dobré lépe popsat skutečný rozsah zpětné vazby u osobních prodejů a u prodeje internetového (možnosti uvedeny jsou, realita je velmi rozdílná). Str. 21: pod přímý marketing patří též „e-shop“. Ten není zaměřen na konkrétního zákazníka – jedině až poté, kdy se sám přihlásí. V praxi však i následně poskytované informace jsou málo strukturované (často chybí to „co vás zajímá“). Str.38-9: využití internetu v mobilu není jen „řízení vztahů se zákazníky“, ale také nová služba zvyšující atraktivitu operátora. To je dobře, ale je to již jiná záležitost. "není nutno čekat na zestárnutí mladých – návyky a potřeby se mění u všech věkových okruhů, je to třeba podporovat (viz již dříve – mobily pro starší..)". U uvedených připomínek se zpravidla nejedná o chyby, ale jen o „ne zcela dotažené“ úvahy či tvrzení. Hodnotě práce nijak významně neubírají. Hodnocení bakalářské práce: navrhuji hodnocení „výborně“

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Internet jako nástroj pro komunikaci v rámci řízení vztahů se zákazníky
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz