BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Informace a komunikace při řízení sportovního klubu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Informace a komunikace při řízení sportovního klubu Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 50 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2006

Klíčová slova

Sportovní management

Abstrakt

Bakalářská práce je v prvé řadě zaměřena na mapování problematiky týkající se vnitropodnikové komunikace a problémy, které souvisejí s jejím fungováním ve sportovním klubu. V současné době je nezbytné uvědomit si, že jádro cesty za dlouhodobým úspěchem sportovního klubu nespočívá pouze v propracovaných plánech managementu. Základní stavební kámen je, stejně jako v běžných obchodních firmách, třeba hledat v samotných zaměstnancích. Práce se snaží objasnit potřebu komunikace se zaměstnanci a tím je i více motivovat. Za úroveň komunikace je vždy zodpovědný člověk na vyšší úrovni hierarchie organizační struktury. Tento fakt si však stále mnozí sportovní manažeři neuvědomují a hledají východiska všude jinde, jen ne u sebe. Dalo by se říci, že manažerské komunikační dovednosti vedení jsou ve sportovním průmyslu alfou omegou. Při opomíjení důležitosti komunikace a jejího tréninku je snaha o vytvoření životaschopné a rozvíjející se sportovní organizace jen cestou do záhuby. V praktické části bakalářské práce je na konkrétním příkladu volejbalového klubu dokumentována úroveň vnitro-firemní komunikace, jsou analyzovány slabé stránky komunikace a navrženy kroky k jejímu zlepšení.

Obsah

1. ÚVOD
2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 INFORMACE
2.1.1 Definice informace
2.1.2 Nejdůležitější vědní obory zkoumající informaci
2.1.3 Znalosti
2.2 KOMUNIKACE
2.2.1 Obecné vymezení pojmu komunikace
2.2.2 Proces komunikace
2.2.3 Fáze komunikace
2.2.4 Obecné problémy komunikace
2.2.5 Vnitrofiremní komunikace
2.2.6 Formy a prostředky vnitrofiremní komunikace
2.2.7 Problémy v českých firmách
2.2.8 Vnější komunikace firmy
2.3 KOMUNIKACE SPORTOVNÍHO MANAŽERA
2.3.1 Sportovní manažer
2.3.2 Činnosti sportovního manažera
3. PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 HISTORIE VOLEJBALU
3.2 PŘEDSTAVENÍ VOLEJBALOVÉHO PROJEKTU VOLLEYBALL.CZ
3.2.1 Organizační struktura
3.3 ANALÝZA STAVU VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACE
3.3.1 Průběh dotazování
3.4 VYHODNOCENÍ ANKETY
3.4.1 Cíle a vize organizace
3.4.2 Vertikální komunikace
3.4.3 Horizontální komunikace
3.4.4 Vztah zaměstnanců k organizaci
3.4.5 Názor zaměstnanců na úroveň komunikace
3.5 ANALÝZA KOMUNIKAČNÍCH TOKŮ
3.6 SHRNUTÍ ANALÝZY A DOPORUČENÍ
4. ZÁVĚR
5. POUŽITÁ LITERATURA
6. SEZNAMY
6.1 SEZNAM GRAFŮ
6.2 SEZNAM OBRÁZKŮ
6.3 SEZNAM TABULEK
7. PŘÍLOHY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce se plně věnuje tématu a díky rozsáhlé teoretické a praktické části nabízí i vám možnost nahlédnout do organizace pohledem informačních toků a problematiky komunikace, která je spolu se znalostmi klíčovým faktorem růstu a úspěchu. Otestujte úroveň vnitropodnikové komunikace i vaší organizace a nechte se inspirovat dotazníkem v přílohové části. Formální úroveň psaného textu, jednoduchá šablona, grafické prvky pro znázornění výsledků ankety.
  • hodnocení od vedoucího práce:Navržená známka: 1 - výborně.
  • hodnocení od oponenta:Navržená známka: 2 - velmi dobře.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Informace a komunikace při řízení sportovního klubu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz