BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Indonésie jako cílová destinace českých turistů"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Indonésie jako cílová destinace českých turistů Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 59 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc Zuzana Perná, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Cestovní ruch, Indonesie

Abstrakt

Návštěvnost této destinace není příliš vysoká, a proto cílem této bakalářské práce je představit a přiblížit tuto ostrovní zemi potenciálním turistům, jelikož většina zná pouze ostrov Bali, který tvoří ovšem pouze velmi malou část státu. Turisté se nemohou obejít bez základních informací o navštívené zemi, proto bude v prvních kapitolách Indonésie představena z hlediska obecné charakteristiky, materiálně technické základny, která je pro cestování nutnou podmínkou a nejzajímavějších turistických atraktivit, které by neměli návštěvníci vynechat. Pro úplnost bude práce doplněna o analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb této země. Nemůže chybět přehled a analýza produktů, které potenciálním klientům nabízí české cestovní kanceláře a rozbor výjezdového cestovního ruchu občanů České republiky do Indonésie, popsáním výsledků tohoto rozboru a návrhy na zvýšení návštěvnosti. Nedílnou součástí práce je tvorba vlastních produktů, které bych se chtěla v budoucnu věnovat. Analýzy a statistiky by měly sloužit zejména pracovníkům cestovního ruchu, kteří budou moci práci využít ke zlepšení návštěvnosti a zavádění nových produktů na trh.

Obsah

Úvod
1 Obecná charakteristika
1.1 Geografická fakta, klima, fauna a flóra
1.2 Politické zřízení, hospodářství, historie
1.3 Obyvatelstvo, jazyk, náboženství, kultura a zvyky
1.4 Čas, měna
1.5 Bezpečnostní situace a kriminalita, doporučení na cestu
2 Materiálně technická základna
2.1 Doprava do Indonésie
2.2 Doprava po Indonésii
2.3 Ubytování v Indonésii
2.4 Stravování v Indonésii
3 Atraktivity cestovního ruchu
3.1 Jáva
3.2 Sumatra
3.3 Kalimantan
3.4 Sulawesi
3.5 Irian Jaya (Papua)
3.6 Památky UNESCO
4 SWOT analýza destinace Indonésie
5 Produkty cestovního ruchu
5.1 Nabídka produktů českých CK
5.2 Návrhy vlastních produktů
5.3 Výjezdy občanů ČR do Indonésie
Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Indonésie jako cílová destinace českých turistů
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz