BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Hospodářská situace Spojeného království Velké Británie a Severního Irska"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Hospodářská situace Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 42 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Vendula Pavlicová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Evropská unie, zadluženost

Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je tedy zhodnocení ekonomické situace země. Jelikož se však jedná o téma velice rozsáhlé, které zdaleka přesahuje možnosti této práce, rozhodla jsem ekonomickou situaci Spojeného království pouze nastínit a blíže se věnovat pouze problematice zadlužení domácností. Rostoucí zadlužení domácností, někdy označované až jako předlužení, je v zemi aktuálně hodně diskutované. Spotřeba soukromého sektoru je zde totiž nejdůležitějším faktorem hospodářského růstu, a tak je finanční stabilita domácností pro ekonomiku velice důležitá. V případě nenadálého šoku, způsobeného např. růstem úrokových měr či rychlejším tempem inflace, by mohlo dojít ke snížení solventnosti zadlužených domácností a při velmi pesimistickém scénáři možná i k recesi. Proto se domnívám, že je nutné se touto oblastí zabývat a zjistit, jestli současná míra zadlužení britských domácností skutečně představuje pro ekonomiku závažnou hrozbu nebo zda jsou obavy veřejnosti neopodstatněné.

Obsah

Úvod
1. Ekonomická situace Spojeného království
1.1. Hlavní makroekonomické ukazatele
1.1.1. Vývoj hrubého domácího produktu
1.1.2. Vývoj inflace
1.1.3. Veřejný dluh a deficit veřejných financí
1.1.4. Platební bilance
1.1.5. Nezaměstnanost
1.1.6. Imigrace do Spojeného království
1.2. Vybrané strukturální ukazatele
1.2.1. Produktivita práce
1.2.2. Inovace
1.2.3. Dopravní infrastruktura
1.3. Shrnutí – SWOT analýza ekonomiky Spojeného království
2. Předlužení domácností ve Spojeném království
2.1. Úvod do problematiky předlužení domácností
2.1.1. Definice předlužení
2.1.2. Současná situace
2.1.3. Platební neschopnost
2.2. Bližší charakteristika zadluženosti
2.2.1. Charakteristika dlužníků
2.2.2. Charakteristika dluhů
2.3. Dopady předluženosti na ekonomiku
Závěr
Seznam literatury
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Hospodářská situace Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz