BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Kauza Horst Wessel jako příklad politického násilí na konci tzv. Výmarské republiky"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Kauza Horst Wessel jako příklad politického násilí na konci tzv. Výmarské republiky Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 55 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Horst Wessel, Nacismus, NSDAP, Politické násilí

Abstrakt

Bakalářská práce „Kauza Horst Wessel jako příklad politického násilí na konci tzv. Výmarské republiky“ se zabývá politickým násilím mezi národními socialisty a komunisty a představuje nacistickou stranu NSDAP nejen jako extrémistickou, ale i jako tzv. Volkspartei. Část práce je také věnována problematice financování NSDAP, o kterém se vedou mylné debaty z hlediska spolufinancování velkopodnikateli. Jsou zde stručně charakterizovány ekonomické a sociální aspekty, které zásadně ovlivnily tehdejší společnost. Politické násilí je zde vysvětleno na případu Horsta Wessela, který se stal obětí politicky motivovaného zločinu a na kterém je objasněna funkce Goebbelsovy propagandy, tvorby mýtů, písní a filmů, které měli zásadní vliv na ztvárnění NSDAP jako masové strany.

Obsah

Úvod
1. Financování NSDAP
2. Život Horsta Wessela
3. NSDAP a úloha Wessela ve straně
4. Politická vražda či jen shoda náhod?
5. Zrod legendy a mýtu „Horst Wessel“
Závěr
Seznam použité literatury a pramenů

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Kvalitní odborná práce. Bibliografie a zdroje jsou masivní. Nelze nic vytknout, shoduji se s posuzovateli, jde o výjimečnou práci; a pouze mohu jen doporučit tuto po všech stránkách výborně zvládnutou práci.
  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně Autor se ve své bakalářské práci věnoval obdobím posledních let tzv. Výmarské republiky, a to zejména s ohledem na nástup NSDAP k moci v roce 1933. Na tuto klíčovou změnu v německých dějinách se díval prizmatem dvou zákaldních hypotéz - na jedné straně tzv. politického násilí, které se v této době stalo zcela normálním doprovodným jevem politického soupeření a za druhé pohledem financování NSDAP, kdy, podle mého názoru úspěšně, vyvrátil tezi o tom, že NSDAP byla finančně podporována velkokapitálem. Autor naopak tvrdí, že hlavní zdroj financí přicházel od členů strany, tudíž pro vedení strany bylo velmi důležité, udržet si stále členy a získávat další. Jedním z prostředků pro získání nových členů byla propaganda. Výše vytčené teze se autor nažil modelovat na jedné z hlavních kauz této doby - zabití Horsta Wessela a vytvoření mýtu statečného vojáka SA. Autor se nevěnoval pouze "vlastnímu" životu Horsta Wessela, ale část práce věnoval "životu po životě", a to zejména s ohledem na literární a filmové zpracování smrti Horsta Wessela a vytvoření hrdiny nacistického hnutí. Zároveň autor čerpal z řady vydaných pramenů a tiskovin a nejnovější cizojazyčné literatury. Autor prokázal, že ovládá odborný styl práce a dokázal, pomocí několika základních hypotéz, k vlastním závěrům.
  • hodnocení od oponenta:1 - Výborně Hned na počátku musím vyzdvihnout volbu tématu, neboť otázka politického násilí náleží k problematice, které se věnuje jen velmi malá část badatelů, a proto oceňuji, že v práci nechybí teoretický úvod, který ukázal, z jakého pohledu se chce autor tématu věnovat. Za neméně důležité také pokládám skutečnost, že se autor hned v následující úvodní kapitole věnoval proměně NSDAP v tzv. Volkspartei, aby ukázal, že právě masovost byla pro NSDAP klíčová, a to především díky výši finančních prostředků, jež získávaly od běžných členů. Autorův příno se nejvíce odrazil právě v analýze a komparaci různých vysvětlení vraždy Horsta Wessela podle politického stranictví. Za nemenší autorův podíl hodnotí také teoretické části věnované politickému násilí o otázce financování NSDAP. Autor čerpá ze široké palety zdrojů, zejména oceňuji nejnovější odbornou literaturu a časopisecké studie v německém či anglickém jazyce. Takto provedená heuristika není u bakalářských prací vůbec typická.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Kauza Horst Wessel jako příklad politického násilí na konci tzv. Výmarské republiky
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz