BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Financování vysokoškolského vzdělání z veřejných zdrojů"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Financování vysokoškolského vzdělání z veřejných zdrojů Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Radko Matyáš, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Financování vysokého školství, Lidský kapitál, Terciární vzdělávání, veřejné finance

Abstrakt

Tato bakalářská práce zkoumá systém financování vysokoškolského vzdělání v České republice z veřejných zdrojů. Ukazuje, že investice do vzdělání jako do lidského kapitálu je výnosná nejenom pro studenta, ale i pro stát. Po identifikaci největších problému současného financování českého vysokého školství a po analýze fungování systémů fungujících v některých zemích OECD tato práce předkládá možné návrhy změn financování terciárního vzdělávání v České republice. Představuje model s využitím školného, půjček od státu a možnosti splácet tyto půjčky až z výnosů ze studia. Dále nabízí model hodnocení výstupů vysokých škol, který s využitím školného a dalších dílčích zmiňovaných změn může významně pomoci řešit tíživou situaci v České republice. Mezi pozitivní důsledky navržených změn patří zvýšení finančních zdrojů, důraz na kvalitu, motivace studentů i škol k lepším výsledkům a v neposlední řade i posílení spravedlivosti celého systému.

Obsah

ÚVOD
1. VZDĚLÁNÍ JAKO LIDSKÝ KAPITÁL
1.1. Lidský kapitál
1.2. Vzdělání jako klíčový prvek rozvoje společnosti
2. EKONOMICKÁ VÝHODNOST VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ
2.1. Výnosy a náklady
2.2. Investice do vzdělání z pohledu studenta
2.3. Investice do vzdělání z pohledu státu
2.4. Kvantifikace návratnosti
3. VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
3.1. Současný systém financování vysokých škol v České republice
3.2. Hlavní problémy
3.2.1. Nedostatek financí
3.2.2. Slabý důraz na kvalitu
3.2.3. Výběr budoucích studentů
4. Financování vysokého školství v ostatních zemích OECD
4.1. Německo
4.2. Francie
4.3. Nizozemsko
4.4. Velká Británie
4.5. Švédsko
4.6. Austrálie
4.7. Spojené státy Americké
4.8. Společné tendence
4.9. Formulové financování v zemích Evropské unie
5. Možnosti zlepšení systému financování vysokého školství v České Republice
5.1. Poplatky za studium – školné
5.2. Důraz na efektivitu
5.3. Další změny
Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Financování vysokoškolského vzdělání z veřejných zdrojů
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz