BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 39 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Jan Brázda, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2006

Klíčová slova

finanční analýza, Horizontální analýza, Ukazatele likvidity, Ukazatele rentability, ukazatele tržní hodnoty, Vertikální analýza

Abstrakt

Finanční analýza posuzuje stav a vývoj financí, čímž se snaží na základě minulosti poznávat budoucnost. Slouží především pro posuzování finanční důvěryhodnosti podniku z hlediska investorů a věřitelů. Vybraným podnikatelským subjektem této finanční analýzy se stala společnost BRÁZDA-AUDIT a. s., jejíž výsledky lze ve sledovaném období hodnotit převážně pozitivně.

Obsah

1 Úvod
2 Cíl a metodika práce
2.1 Cíl
2.2 Metodika
3 Teoretické pojednání o podstatě, funkci a významu finanční analýzy
3.1 Úloha finanční analýzy
3.2 Metody finanční analýzy
3.2.1 Fundamentální analýza
3.2.2 Technická analýza
3.3 Analýza absolutních ukazatelů
3.3.1 Horizontální analýza
3.3.2 Vertikální analýza
3.4 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
3.4.1 Rozdílové ukazatele
3.4.2 Tokové ukazatele
3.5 Analýza poměrových ukazatelů
3.5.1 Analýza zadluženosti (finanční stability)
3.5.2 Analýza likvidity (platební schopnosti)
3.5.3 Analýza rentability (výnosnosti)
3.5.4 Analýza aktivity (obratovosti)
3.5.5 Analýza kapitálového trhu
3.6 Analýza faktorových ukazatelů
3.7 Syntetické modely
3.7.1 Bankrotní modely
3.7.2 Bonitní modely
3.8 Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
3.8.1 Čistá současná hodnota
3.8.2 Vnitřní výnosové procento
3.8.3 Doba návratnosti
3.9 Hodnocení financí podniku
3.9.1 Hodnocení finanční důvěryhodnosti
3.9.2 Hodnocení finanční spolehlivosti
4 Popis firmy, technických a organizačních podmínek podniku
4.1 Základní údaje o společnosti
4.2 Charakteristika prováděných služeb
4.3 Historie firmy
4.4 Analýza prostředí
4.5 Management a zaměstnanci
4.6 Struktura řízení
5 Finanční analýza hodnoceného podniku
5.1 Analýza absolutních ukazatelů
5.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
5.2.1 Analýza fondů finančních prostředků
5.2.2 Analýza cash flow
5.3 Analýza poměrových ukazatelů
5.3.1 Analýza zadluženosti (finanční stability)
5.3.2 Analýza likvidity (platební schopnosti)
5.3.3 Analýza aktivity (obratovosti)
5.3.4 Analýza rentability (výnosnosti)
5.4 Faktorová analýza
5.4.1 Faktory rentability
5.4.2 Faktory likvidity
5.4.3 Faktory finanční stability
5.5 Syntetické modely
5.5.1 Bonitní model
5.5.2 Bankrotní model
6 Možnosti dalšího rozvoje podniku
6.1 SWOT analýza
6.2 Realizovaný podnikatelský záměr
6.2.1 Definice cíle
6.2.2 Finanční aspekty
6.2.3 Ekonomická analýza financování záměru
6.2.4 Interpretace ekonomické efektivnosti investice
7 Závěr
8 Seznam literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz