BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza Třineckých železáren, a.s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza Třineckých železáren, a.s. Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Andrei Semianiaka, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

EVA, finanční analýza, ROA, ROE

Abstrakt

Cílem práce je vypracování objektivní finanční analýzu podniku Třinecké železárny, a.s. a posouzení jeho finančního zdraví z hlediska externího uživatele. Důvodem výběru společnosti Třinecké železárny a.s., je skutečnost, že daná společnost má monopolní (oligopolista) postavení v české ekonomice (její tržní podíl skládá přibližně 1/3 na tuzemském trhu). V Evropě se těží přibližně 500 tun oceli na zaměstnance, na českém území to činí 300 tun. Třinecké železárny se svými 400 tunami se blíží k evropskému průměru a stále zvyšují produktivitu práce tím, že investují do nových technologií. A proto v roce 2006 se umístily na devátém místě v CzechTop 100. Tyto železárny jsou jedny z nejstarších na českém území a mají velmi dlouhou a zajímavou historii (byly založeny už v roce 1839). V práci budeme zkoumat majetkový a finanční stav daného podniku za účelem zhodnotit celkovou finanční situaci podniku a ukázat na slabá místa, která by mohly podnik v budoucnosti nějak ohrozit. Analýza se zaobírá obdobím 3 let (od roku 2002 do roku 2005), což je dostatečná doba pro zachycení vývoje a trendů jednotlivých finančních ukazatelů. Údaje potřebné ke zpracování práce jsou z veřejně dostupných zdrojích a z výročních zpráv Třineckých železáren, a.s. za dané období. Využity byly zejména klasické výkazy: výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz o peněžních tocích. Svým dynamickým rozvojem společnost Třinecké železárny nabízí tuzemským dodavatelům příležitost k dalšímu růstu a zároveň poskytuje českému průmyslu nové obchodní možnosti. Třinecké železárny tak nepřímo vytváří další tisíce pracovních příležitostí v České republice i v zahraničí.

Obsah

Vymezení cíle
Popis, vlastnická struktura
Základní údaje
Statutární orgán - představenstvo
Vedení společnosti
Statutární orgán - dozorčí rada
Akcionáři
Akcie
Metodický aparát
Úvod
Vertikální analýza
Horizontální analýza
Poměrová analýza
Rentabilita
Aktivita
Ukazatele likvidity
Ukazatele produktivity
Ukazatele zadluženosti
Du Pontův rozklad ukazatele ROE, ROA
Bilanční pravidla
Altmanův index důvěryhodnosti
Index IN01
Králíckův rychlý test
Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA)
Srovnání podniku s odvětvím a konkurencí
Aplikační část
Horizontální analýza společnosti Třinecké železárny a.s.
Vertikální analýza rozvahy
Horizontální analýza výsledovky
Poměrová analýza
Bilanční pravidla
Zlaté bilanční pravidlo financování
Bilanční pravidlo vyrovnání rizika
Bilanční poměrové pravidlo
Altmanův index, index IN01, Kralickův test
Hodnotové ukazatele výkonnosti
Srovnání podniku s odvětvím a konkurencí
Závěr
Zdroje
Použitá literatura
Internetové zdroje
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza Třineckých železáren, a.s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz