BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza SYNTHOS Kralupy a. s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza SYNTHOS Kralupy a. s. Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 40 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

finanční analýza, Horizontální analýza, ROA, ROE, Ukazatele likvidity, Ukazatele rentability, ukazatele tržní hodnoty, Ukazatele zadluženosti, Vertikální analýza

Abstrakt

Bakalářská práce na téma finanční analýza, a to konkrétně výrobního podniku SYNTHOS Kralupy a.s.. Posuzuje finanční situaci tohoto podniku v období od roku 2003 do roku 2006. Cílem práce je posoudit finanční situaci podniku z pohledu externího uživatele.

Obsah

ÚVOD
TEORETICKÁ ČÁST
1 FINANČNÍ ANALÝZA
1.1 PODSTATA A VÝZNAM
1.2 UŽIVATELÉ
1.3 ZDROJE INFORMACÍ
2 METODY FINANČNÍ ANALÝZY
2.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ
2.1.1 Horizontální analýza a vertikální analýza
2.1.2 Bilanční pravidla
2.2 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ
2.2.1 Analýza pracovního kapitálu
2.3 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ
2.3.1 Ukazatele rentability
2.3.2 Ukazatele likvidity
2.3.3 Ukazatele aktivity
2.3.4 Ukazatele zadluženosti
2.4 ROZKLAD SYNTETICKÝCH UKAZATELŮ
2.5 EKONOMICKÝ NORMÁL
2.6 BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY
2.6.1 Altmanova analýza
2.6.2 Index IN01
2.6.3 Kralickův Quick test
2.6.4 Bonitní model
2.7 UKAZATEL EVA
PRAKTICKÁ ČÁST
3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
3.1 NÁZEV A SÍDLO
3.2 VLASTNICKÁ STRUKTURA
3.3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
4 FINANČNÍ ANALÝZA SYNTHOS KRALUPY A.S.
4.1 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY
4.2 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
4.3 BILANČNÍ PRAVIDLA
4.3.1 Zlaté bilanční pravidlo financování
4.3.2 Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika
4.3.3 Zlaté bilanční pari pravidlo
4.3.4 Zlaté bilanční poměrové pravidlo
4.4 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ
4.5 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ
4.5.1 Ukazatele rentability
4.5.2 Ukazatele likvidity
4.5.3 Ukazatele aktivity
4.5.4 Ukazatele zadluženosti
4.6 ROZKLAD SYNTETICKÝCH UKAZATELŮ
4.6.1 Rozklad ukazatelů rentability
4.6.1.1 Du Pontův rozklad a analýza finanční páky
4.6.2 Rozklad ukazatelů likvidity
4.6.3 Rozklad ukazatelů finanční stability
4.7 EKONOMICKÝ NORMÁL
4.8 BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY
4.8.1 Altmanův model
4.8.2 Index IN01
4.8.3 Kralickův Quick Test
4.8.4 Bonitní model
4.9 EVA
4.10 POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY Z OBORU
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM TABULEK
SEZNAM GRAFŮ
SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza SYNTHOS Kralupy a. s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz