BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza Severočeské plynárenské, a. s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza Severočeské plynárenské, a. s. Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 53 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2006

Klíčová slova

Du Pontův rozklad, finanční analýza, Horizontální analýza, Vertikální analýza

Abstrakt

Cílem práce je provedení finanční analýzy společnosti Severočeská plynárenská, a. s. v letech 2002-2004.

Obsah

1 ÚVOD
1.1 Vymezení cíle a obsah finanční analýzy
2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Teorie finanční analýzy
2.2 Zdroje dat informační analýzy
2.3 Interní zájemci
2.4 Externí zájemci
2.5 Základní metody
2.6 Bilanční pravidla
2.7 Analýza cash flow
2.8 Poměrové ukazatele
2.8.1Rentabilita
Rentabilita tržeb
2.8.2 Likvidita
2.8.3 Aktivity
2.8.4 Zadluženost
2.8.5 Ukazatele tržní hodnoty
2.9 Pyramidové soustavy ukazatelů
2.10 Du Pontův rozklad
2.11 Modely predikce finanční tísně
2.11.1 Index důvěryhodnosti IN
2.12 Ekonomická přidaná hodnota
3 Severočeská plynárenská, a. s.
3.1 Seznámení se společností
3.2 Popis, vlastnická struktura, analýza podniku
3.2.1 Název
3.2.2 Sídlo
3.2.3 Datum založení
3.2.4 Právní forma
3.2.5 Předmět podnikání
3.2.6 Ceny
3.2.7 Rejstříkový soud
3.2.8 Údaje o cenných papírech
3.2.9 Vlastnická struktura
3.2.10 Management
3.2.11 Majetkové účasti
3.2.11 Zaměstnanci
4 Praktická část
4.1 Horizontální analýza rozvahy
4.2 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát
4.3 Vertikální analýza rozvahy
4.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát
4.5 Analýza přehledu o peněžních tocích
4.6 Bilanční pravidla
4.7 Poměrové ukazatele
4.7.1 Rentabilita
4.7.2 Likvidita
4.7.3 Aktivita
4.7.4 Zadluženost
4.7.5 Ukazatele tržní hodnoty
4.8 Pracovní kapitál
4.9 Du Pontův rozklad
4.10 Altmanův index důvěryhodnosti
4.11 Mezipodnikové srovnání
5 Závěr
6 Literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Navrhovaná známka: 2 - velmi dobře

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza Severočeské plynárenské, a. s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz