BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza podniku Trevos Košťálov s. r. o."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza podniku Trevos Košťálov s. r. o. Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 43 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Petr Kvarda, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Altmanovo Z-skóre, Horizontální analýza, Ukazatele likvidity, Ukazatele rentability, ukazatele tržní hodnoty, Ukazatele zadluženosti, Vertikální analýza

Abstrakt

Cílem práce je finanční analýza podniku Trevos Košťálov, s.r.o., a zhodnocení situace společnosti. Vlastní finanční analýza podniku Trevos Košťálov. spol. s r.o., si zachovává klasickou strukturu. V první části je nejprve analyzována rozvaha a výkaz zisků a ztrát a to ve formě jak horizontální, tak vertikální s komentáři. V další části je podrobeno zkoumání pravidlům financování, poměrovým ukazatelům, analýze pracovního kapitálu, Du Pontově rozkladu, ekonomickému normálu, finanční páce a Altmanova indexu.

Obsah

1. ÚVOD
2. Charakteristika společnosti
3. Vymezení strategické podnikatelské jednotky
4. Metodika finanční analýzy
4.1. Horizontální analýza
4.2. Vertikální analýza
4.3. Bilanční pravidla
4.4. Analýza pomocí poměrových ukazatelů
4.5. Altmanova analýza
4.6. Pracovní kapitál
4.7. Du Pontova analýza
5. Aplikační část
5.1. Horizontální analýza rozvahy
5.1.1. Vývoj aktiv
5.1.2. Vývoj dlouhodobého majetku
5.1.3. Vývoj oběžných aktiv
5.1.4. Vývoj pasiv
5.1.5. Vývoj vlastního kapitálu
5.1.6. Vývoj cizích zdrojů
5.2. Vertikální analýza rozvahy
5.2.1. Struktura aktiv
5.2.2. Struktura dlouhodobého majetku
5.2.3. Struktura oběžných aktiv
5.2.4. Struktura pasiv
5.2.5. Struktura vlastního kapitálu
5.2.6. Struktura cizích zdrojů
5.3. Horizontální analýza výsledovky
5.3.1. Vývoj hospodářských výsledků
5.3.2. Vývoj tržeb
5.3.3. Vývoj nákladů
5.4. Vertikální analýza výsledovky
5.4.1. Struktura tržeb
5.4.2. Struktura nákladů
5.5. Bilanční pravidla
5.5.1. Zlaté bilanční pravidlo
5.5.2. Vyrovnání rizika
5.5.3. Poměrové pravidlo
5.5.4. Zlaté pari pravidlo
5.6. Ekonomický normál
5.7. Poměrové ukazatele
5.7.1. Rentabilita
5.7.2. Likvidita
5.7.3. Aktivita
5.7.4. Struktura kapitálu
5.7.5. Doplňující informace
5.8. Čistý pracovní kapitál
5.9. Altmanův index a index IN
5.9.1. Altmanův index
5.9.2. Index IN 2000
5.10. Du Pontův rozklad
5.10.1. Rozklad ROA
5.10.2. Rozklad ROE
5.11. Finanční páka
6. ZÁVĚR
7. Přehled použité literatury
8. seznam obrázků, tabulek, grafů a příloh
8.1. Seznam obrázků
8.2. Seznam tabulek
8.3. Seznam grafů
8.4. Seznam příloh
9. Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Výsledná známka obhajoby: 1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza podniku Trevos Košťálov s. r. o.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz