BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza podniku Metrostav a.s"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza podniku Metrostav a.s Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 23 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Du Pontův rozklad, finanční analýza, Horizontální analýza, Ukazatele likvidity, Ukazatele rentability, ukazatele tržní hodnoty, Ukazatele zadluženosti, Vertikální analýza

Abstrakt

Finanční analýza podniku se zaměřuje na významnou stavební firmu METROSTAV a.s.. Objektivní hodnocení skutečných hospodářských procesů a celkového „zdraví“ podniku, které by mělo sloužit především jako podklad pro rozhodování manažerů o budoucím vývoji společnosti.

Obsah

1.Úvod a vymezení cíle finanční analýzy
1.1. Uživatelé finanční analýzy a jejich informační potřeby
1.1.2. investoři
1.1.3. manažeři
1.1.4. obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé)
1.1.5. zaměstnanci
1.1.6. banky a jiní věřitelé
1.1.7. stát a jeho orgány
1.2 Cíl finanční analýzy - Metrostav a.s.
2. Popis vybraného podniku
2.1. Základní údaje
2.2. Profil a historie společnosti
2.3. Vlastnická struktura a management
2.4. Orgány společnosti
2.5. Hlavní záměry a strategie společnosti Metrostav a.s.
3. Použitý metodický aparát
3.1. Horizontální analýza
3.2. Vertikální analýza
3.3 Poměrové ukazatele
3.3.1. Rentabilita (výnosnost)
3.3.2. Aktivita
3.3.3. Zadluženost
3.3.4. Likvidita
3.3.5. Ukazatele kapitálového trhu
3.4. DuPontův rozklad rentability
3.5. Altmanův koeficient Z
3.6. Index IN
4. Aplikační část
4.1. Horizontální a vertikální analýza Metrostav a.s.
4.2. Analýza výkazu CASH FLOW
4.3. ZLATÁ BILANČNÍ PRAVIDLA
4.4. POMĚROVÉ UKAZATELE
4.4.1. Ukazatele rentability
4.4.2. Ukazatele aktivity
4.4.3. Ukazatele zadluženosti
4.4.4. Ukazatele likvidity
4.4.5. Ukazatele produktivity práce
4.5.Analýza pracovního kapitálu
4.6. Altmanova analýza
4.7. Index IN
4.8. Du Pontova analýza
4.9. Srovnání podniku s vývojem stavebních firem se 100 a více zaměstnanci
5. Závěrečné zhodnocení poznatků analýzy
6. Použitá literatura
7. PŘÍLOHY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza podniku Metrostav a.s
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz