BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza Chemopetrol, a. s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza Chemopetrol, a. s. Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 43 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Tomáš Kubínyi, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Altmanovo Z-skóre, Chemopetrol, finanční analýza, ROA, ROE, ukazatele tržní hodnoty, Unipetrol, zadluženost

Abstrakt

Finanční analýza soplečnosti Chemopetrol, a.s. provedená za účetní období 2003-2005. Pro naplnění cíle práce byla zvolena aplikace metod absolutních a poměrových ukazatelů, vertikální a horizontální analýzy výkazů, analýza likvidity, hodnocení na základě zlatých pravidel, závěrem je práce doplněna o hodnoty Z-skóre z Altmanovy analýzy a index IN01.

Obsah

Poděkování
Úvod
I. Teoreticko - metodologická část

Finanční analýza - interpretace
Zdroje informací pro finanční analýzu
Interní zdroje
Externí informace
Uživatelé finanční analýzy
Manažeři
Obchodní partneři
Investoři
Zaměstnanci
Banky a věřitelé
Další uživatelé
Základní metody finanční analýzy
Absolutní ukazatele
Horizontální rozbor
Vertikální analýza
Rozdílové ukazatele
Poměrové ukazatele
Ukazatele rentability
Ukazatele likvidity
Běžná likvidita
Pohotová likvidita
Pohotovostní likvidita
Ukazatele aktivity
Obrat aktiv
Obrat dlouhodobého majetku
Obrat zásob
Další ukazatele
Ukazatele zadluženosti
Ukazatele tržní hodnoty
Účetní hodnota akcie
Čistý zisk na akcii
P/E ratio
Altmanova analýza

II. Praktická část
Představení společnosti
Analýza rozvahy
Horizontální analýza rozvahy
Vertikální analýza
Analýza výsledovky
Horizontální analýza
Zlatá pravidla financování
Zlaté pravidlo financování
Zlaté pravidlo vyrovnání rizika
Zlaté poměrové pravidlo
Zlaté pari pravidlo
Poměrové ukazatele
Ukazatele rentability
Ukazatele likvidity
Ukazatele aktivity
Ukazatele zadluženosti
Pracovní kapitál
Du Pontův rozklad
Altmanova analýza
IN01
Závěr
Přílohy
Seznam zdrojů
Monografie

Tabulka 1 – Výpis informací o Chemopetrolu
Tabulka 2 – Výpis z obchodního rejstříku
Tabulka 3 – Vlastnická struktura
Tabulka 4 – Horizontální analýza
Tabulka 5 – Vertikální analýza aktiv
Tabulka 6 – Vertikální analýza pasiv
Tabulka 7 – Horizontální rozbor výsledovky
Tabulka 8- Vertikální rozbor výsledovky
Tabulka 9 – Numerická interpretace
Tabulka 10 – Zlaté poměrové pravidlo
Tabulka 11 – Ukazatele produkční síly
Tabulka 12 – Výpočet ukazatelů likvidity
Tabulka 13 – Ukazatele aktivity
Tabulka 14 – Vpočet ukazatelů zadluženosti
Tabulka 15 – Pracovní kapitál a jeho skladba
Tabulka 16 – Číselné vyjádření pracovního kapitálu
Tabulka 17 – Rozklad ROA
Tabulka 18 – Rozklad ROE
Tabulka 19 – Výpočet hodnot pro Altmanovu analýzu
Tabulka 20 – Hodnoty IN01
Tabulka 21 – Odvětvové srovnání

Graf 1 - Aktiva
Graf 2- Pasiva
Graf 3 – Grafické vyjádření rozboru
Graf 4 – Zlaté pravidlo
Graf 5 – Zlaté pravidlo vyrovnání rizika
Graf 6 – Zlaté pari pravidlo
Graf 7 – Vývoj pracovního kapitálu
Graf 8 – Grafické vyjádření
Graf 9 – Model finanční tísně
Graf 10 – Grafické vyjádření IN01
Obrázek 1- Profil výroby
Obrázek 2 – Vývoj ceny akcie holdingu Unipetrol
Obrázek 3 – Organizační struktura Chemopetrol, a.s.
Obrázek 4 – Vrcholové vedení
Obrázek 5 - Vývoj cen vstupů
Obrázek 6 – Vývoj cen výstupů
Obrázek 7 – Index PPI

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza Chemopetrol, a. s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz