BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza cestovní kanceláře"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza cestovní kanceláře Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: David Hajlich, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

finanční analýza

Abstrakt

Jako téma své práce jsem zvolil finanční analýzu cestovní kanceláře. Mým hlavním cílem bylo posouzení skutečné finanční situace ve společnosti Čedok a. s. Práci jsem rozdělil do dvou hlavních částí. V první části jsem se, kromě pohledu na finanční analýzu v ČR zaměřil na popsání nejpoužívanějších novodobých metod finanční analýzy. Ve druhé části jsem se věnoval aplikaci vybraných metod finanční analýzy zaměřených na společnost Čedok. Ukazatele byly hodnoceny v horizontu 4 let (2004 – 2007). Výsledky ukazatelů jsem pak zakreslil do přehledných grafů a tabulek. V poslední části jsem zpracoval hodnocení finanční situace společnosti s návrhy možných zlepšení situace.

Obsah

Úvod
1 Teoretická část
1.1 Pohledy na finanční analýzu v ČR
1.2 Stavové ukazatele
1.3 Rozdílové a tokové ukazatele
1.4 Přímá analýza poměrových ukazatelů
1.5 Souhrnné indexy hodnocení
2 Praktická část (Aplikace vybraných metod fin. analýzy na Čedok a. s.)
2.1 Vertikální analýza rozvahy
2.2 Horizontální analýza rozvahy
2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
2.4 Přímá analýza poměrových ukazatelů
3 Shrnutí a doporučení
Závěr
Použité zdroje
Přílohy
Příloha č. 1 Vertikální analýza aktiv Čedok a. s. 2004 - 2007
Příloha č. 2 Vertikální analýza pasiva Čedok a. s. 2004 - 2007
Příloha č. 3 Horizontální analýza aktiv Čedok a. s. 2004 - 2007
Příloha č. 4 Horizontální analýza pasiv Čedok a. s. 2004 - 2007
Příloha č. 5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty Čedok a. s. 2004 - 2007
Příloha č. 6 Výkaz o peněžních tocích Čedok a. s. 2004 - 2007

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Finanční analýza na konkrétní podnik - klasická popisná práce dle klasické šablony - vybrané ukazatele + jejich interpretace. Práce hodnocena známkou jedna u obhajoby.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza cestovní kanceláře
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz