BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Elektronické služby z pohledu aplikace daně z přidané hodnoty"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Elektronické služby z pohledu aplikace daně z přidané hodnoty Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 26 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: bc. Petr Veselý, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Daň z přidané hodnoty, Elektronické služby, Evropská unie

Abstrakt

Tato práce se zaměřuje na elektronické služby z pohledu daně z přidané hodnoty. Hlavním cílem práce je analyzovat slabá místa zdanění elektronických služeb a nalézt vhodná řešení, která by pomohla tato slabá místa odstranit. V práci je také obsaženo srovnání české právní úpravy zdanění elektronických služeb s úpravou Evropské unie. V práci jsou jednotlivé elektronické služby charakterizovány a je vysvětlen a na příkladech naznačen postup při aplikaci daně u dodání elektronických služeb jak v rámci České republiky, tak v rámci intrakomunitárního plnění. Výsledkem práce je odhalení několika slabých míst zdanění elektronických služeb. Slabá místa jsou identifikována a jsou navrhnuta řešení, která pomáhají tato slabá místa odstranit. Je také poukázáno na několik odlišností české právní úpravy zdanění elektronických služeb od úpravy Evropské unie.

Obsah

ÚVOD
1. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY A ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
1.1 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
1.1.1 Webové stránky
1.1.2 Webhosting
1.1.3 Vzdálená údržba programového vybavení, dodání programů a jejich aktualizace
1.1.4 Ostatní elektronické služby
1.1.5 Vzdělání na dálku
1.2 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V ČESKÉ REPUBLICE
1.2.1 Daňové subjekty
1.2.2 Místo zdanitelného plnění
1.2.3 Den uskutečnění zdanitelného plnění
1.2.4 Sazby daně a základ daně
2. ZDANĚNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB
2.1 POSKYTNUTÍ ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MEZI TUZEMSKÝMI SUBJEKTY
2.2 POSKYTNUTÍ ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MEZI SUBJEKTY Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
2.2.1 Poskytnutí elektronické služby z tuzemska do jiného členského státu
2.2.2 Poskytnutí elektronické služby z jiného členského státu do tuzemska
3. SLABINY ZDANĚNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB
3.1 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
3.1.1 Serverhosting
3.1.2 Serverhousing
3.2 PORUŠENÍ NEUTRALITY ZDANĚNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE
3.3 ZÁKON V ČESKÉ REPUBLICE A SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE
3.3.1 Směrnice Rady 2006/112/ES
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM OBRÁZKŮ
Příloha č. 1 – Věcný rejstřík
Příloha č. 2 – Sazby daně z přidané hodnoty v členských státech (platné k 1. 1. 2007)

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Elektronické služby z pohledu aplikace daně z přidané hodnoty
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz