BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Ekonomický vývoj Číny na počátku nového tisíciletí"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Ekonomický vývoj Číny na počátku nového tisíciletí Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 35 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martina Dvořáková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Ekonomický růst

Abstrakt

Bakalářská práce analyzuje ekonomický vývoj Číny na počátku třetího tisíciletí. První část se zabývá ekonomickými reformami, jejich průběhem a dopadem, jakožto jedním z nejdůležitějších impulsů současného růstu čínské ekonomiky. Druhá část se věnuje analýze dnešní hospodářské situace Číny při využití maximálně aktuálních údajů. Dále zde práce identifikuje některé hlavní problémy čínského vývoje, jakož i cíle které si Čína vytyčila pro svůj vývoj v nejbližší budoucnosti. Následující část se zabývá závazky, přínosy a dopady vstupu Číny do Světové obchodní organizace. V závěru se práce věnuje ekonomickým vztahům Číny se Spojenými státy, Evropskou unií a Českou republikou.

Obsah

Úvod
1 Ekonomický vzestup Číny – historický přehled
1.1 Ekonomické reformy
1.2 Otevírání se světu
2 Čína dnes a její perspektivy do budoucna
2.1 Stav ekonomiky na počátku 21. století
2.1.1 HDP
2.1.2 Přímé zahraniční investice
2.1.3 Zahraniční obchod
2.1.4 Měnový kurz
2.1.5 Inflace
2.2 Rub vývoje čínské ekonomiky
2.3 Plán jedenácté pětiletky (2006 – 2010)
3 Čína a Světová obchodní organizace
3.1 Závazky plynoucí z členství
3.1.1 Plnění závazků v praxi
3.2 Přínosy členství
3.3 Dopad vstupu na čínskou ekonomiku
4 Vnější ekonomické vztahy
4.1 Čína a USA
4.1.1 Spory v rámci WTO
4.2 Čína a Evropská unie
4.2.1 Čínský textil
4.3 Čína a Česká republika
Závěr
Literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Ekonomický vývoj Číny na počátku nového tisíciletí
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz