BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Dysfunkce v partnerské komunikaci, v rodině, rozvod a jeho vliv na dítě"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Dysfunkce v partnerské komunikaci, v rodině, rozvod a jeho vliv na dítě Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 90 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

konflikt, Rodina, rodinné právo, rozvod

Abstrakt

Práce se zabývá současnou rodinou, dysfunkcí v komunikaci v rámci rodiny a rozpadem rodiny. Dále si všímá možných nástinů řešení krizí a konfliktů, které se mohou v manželství vyskytovat. Zaměřuje se na rozvod a dopad rozvodu na děti a jejich další život. Práce se zaměřuje na dobu po rozvodu a všechny změny, které neúplná rodina přináší. Část praktická je věnována dotazníkovému šetření a je v ní popsán výsledek šetření.

Obsah

Úvod
1 Vznik manželství, rodiny
1.1 Komunikace a krize v rodině
1.2 Způsoby zániku manželství
1.3 Rozvod v České republice
2 Model současné rodiny
2.1 Společenské klima a pohled na rozvod
2.2 Rozvod jako řešení krize v manželství
2.3 Manipulace
2.4 Rozvod a jeho dopad na jednotlivé členy rodiny
3 Konflikt a jeho teorie
3.1 Druhy konfliktů
3.2 Jak konflikty vznikají?
3.3 Zpracování konfliktu
3.4 Asertivita
3.5 Neadekvátní způsoby komunikace
4 Rozvod v České republice
4.1 Statistická fakta o rozvodovosti v České republice
4.2 Rozvodovost
4.3 Rozvod a průběh rozvodu pro jednotlivé členy rodiny
5 Jak děti reagují na rozvod - co rozvodem děti ztrácí
5.1 Adaptační fáze prožití rozvodu a psychorozvod
5.2 Vlastní reakce dětí, s přihlédnutím k jejich věku
5.3 Důsledky rozvodu pro další život dětí
5.4 Reakce rodičů na rozvod a situaci, která nastává pro jejich děti
6 Vznik neúplné rodiny - shoda pohlaví rodiče a dítěte ve výhradní péči
6.1 Neúplná rodina a možná změna role dítěte v ní
6.2 Neúplná rodina, ale vyrovnané dítě s výhradní péčí jednoho rodiče
6.3 Neúplná rodina a dlouhodobé problémy dětí opačného pohlaví než vychovávající rodič
7 Praktická část - studie: vzorek dětí a jejich hodnocení rozvodu
7.1 Výsledky šetření
7.2 Doporučení
7.3 Závěr praktické části
8 Závěr
9 Seznam použité literatury
10 Seznam obrázků
11 Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Dysfunkce v partnerské komunikaci, v rodině, rozvod a jeho vliv na dítě
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz