BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Dopady změny koeficientu velikostní kategorie obce na rozpočtové hospodaření města Kolín"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Dopady změny koeficientu velikostní kategorie obce na rozpočtové hospodaření města Kolín Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Vojtěch Marek, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

analýza rozpočtu, daně, finanční analýza, koeficient velikostní kategorie obce, Rozpočet obce, rozpočtové určení daní, veřejné finance

Abstrakt

Tato bakalářská práce ve své první kapitole vysvětluje vznik a podstatu rozpočtu jako hlavního nástroje pro hospodaření obce. Dále potom vymezuje a charakterizuje základní druhy příjmů rozpočtů obcí v České republice. Hlavní důraz je kladen na daňové příjmy z tzv. sdílených daní a s tím spojeným koeficientem pro jejich přerozdělení. Důsledek změny tohoto koeficientu je názorně ukázán na analýze rozpočtu města Kolín, který se v posledních letech s jeho změnou setkal.

Obsah

ÚVOD
1. ROZPOČET OBCE
1.1. CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU OBCE
1.2. ROZPOČTOVÝ PROCES
1.3. CHARAKTERISTIKA PŘÍJMŮ ROZPOČTU
1.4. CHARAKTERISTIKA VÝDAJŮ OBCE
1.5. BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
1.6. ROZPOČTOVÁ SKLADBA
1.7. ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ
1.8. VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCÍ V ČR
2. ANALÝZA ROZPOČTU MĚSTA KOLÍN ZA ROKY 2003 A 2004
2.1. OBJEM DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
2.2. PŘÍJMY Z JEDNOTLIVÝCH DANÍ
2.3. OSTATNÍ PŘÍJMY ROZPOČTU
2.4. JEDNOTLIVÉ DRUHY OSTATNÍCH PŘÍJMŮ
2.5. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ DOPADU NA ROZPOČET
3. ANALÝZA ROZPOČTU MĚSTA KOLÍN ZA ROK 2006
3.1. POLITIKA PRO ZVÝŠENÍ POČTU OBYVATEL
3.2. OBJEM DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2006
3.3. VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PŘÍJMŮ VE SLEDOVANÝCH LETECH
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
TIŠTĚNÉ ZDROJE
ELEKTRONICKÉ ZDROJE
ZÁKONNÉ NORMY
PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1 – ROZPOČET MĚSTA KOLÍN ZA ROK 2003
PŘÍLOHA Č. 2 – ROZPOČET MĚSTA KOLÍN ZA ROK 2004
PŘÍLOHA Č. 3 – ROZPOČET MĚSTA KOLÍN ZA ROK 2006

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Dopady změny koeficientu velikostní kategorie obce na rozpočtové hospodaření města Kolín
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz