BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Desáté výročí eurozóny – efekty a výzvy"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Desáté výročí eurozóny – efekty a výzvy Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 52 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Evropská unie, Hospodářská a měnová unie, Maastricht Fiscal Criteria

Abstrakt

Cílem této práce je vyhodnotit, jak funguje eurozóna v průběhu uplynulých deseti let, tedy od jejího vzniku. Po zběžném shrnutí realizace evropské měnové unie věnuji pozornost maastrichtským konvergenčním kritériím, která jsou nedílnou součástí této práce. Tato kapitola analyzuje plnění kritérií členskými zeměmi a zdůvodňuje rovněž jejich neplnění. Dále uvádím problémy, které jsou spojené zejména s těmito konvergenčními kritérii, a naznačuji jejich možné řešení. Další kapitola se zaměřuje na dosavadní vývoj Paktu stability a růstu včetně jeho reformy. Závěrečná část zahrnuje rozdílné úhly pohledu, postřehy a kritiky pozorovatelů, kteří působí uvnitř i vně Hospodářskou a měnovou unii a hodnotí dosavadní činnost eurozóny.

Obsah

ÚVOD
CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
1. HISTORICKÝ VÝVOJ A VZNIK EUROZÓNY
1.1 ZBĚŽNÝ POHLED DO HISTORIE MĚNOVÉ INTEGRACE V EVROPĚ
1.2 FORMOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE V RÁMCI ES
1.3 VÝVOJOVÉ ETAPY REALIZACE HMU
2. OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY SPOLEČNÉ MĚNY
2.1 POTENCIÁLNÍ PŘÍNOSY SPOLEČNÉ MĚNY
2.2 NÁKLADY SPOJENÉ SE SPOLEČNOU MĚNOU
3. KRITÉRIA PODMIŇUJÍCÍ VSTUP DO EUROZÓNY
3.1 KRITÉRIUM STABILNÍHO CENOVÉHO VÝVOJE
3.2 KRITÉRIUM STABILITY MĚNOVÉHO KURZU
3.3 KRITÉRIUM DLOUHODOBÝCH ÚROKOVÝCH SAZEB
3.4 KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ
3.5 PLNĚNÍ KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ STÁTY S DOČASNOU VÝJIMKOU
4. PAKT STABILITY A RŮSTU
4.1 POSTAVENÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO V EVROPSKÉ UNII
4.2 PŘIJETÍ PAKTU STABILITY A RŮSTU
4.3 POSTUP PŘI NADMĚRNÉM DEFICITU
4.4 SPOR RADY A KOMISE
4.5 REFORMA PAKTU STABILITY A RŮSTU
4.5 VLIV FINANČNÍ KRIZE NA PORUŠOVÁNÍ PAKTU STABILITY A RŮSTU
5. HODNOCENÍ DESETI LET EUROZÓNY RŮZNÝMI AUTORY A INSTITUCEMI
5.1 HODNOCENÍ EVROPSKÉ KOMISE
5.2 HODNOCENÍ ECB VYDANÉ K 10. VÝROČÍ
5.3 POHLED ODBORNÉ VEŘEJNOSTI
5.4 POHLED ČESKÝCH PODNIKATELŮ
5.5 POHLED PREZIDENTA ČR
5.6 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ČR A V ZEMÍCH EU
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Velmi pěkná úroveň práce, čtivá, jsou zde konfrontovány různé názory či fakta. 1- výborně
  • hodnocení od oponenta:Jedná se o aktuální téma - zhodnocení efektivnosti eurozóny za 10 let a předpokladů dalšího vývoje, zkvalitnění a rozšíření. Cíle práce byly splněny, práce přináší objektivní hodnocení. 1- výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Desáté výročí eurozóny – efekty a výzvy
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz