BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Charakteristika veřejné obchodní společnosti a její účetní a daňové aspekty"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Charakteristika veřejné obchodní společnosti a její účetní a daňové aspekty Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 43 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Petra Vymětalíková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2011

Klíčová slova

Veřejná obchodní společnost

Abstrakt

Hlavním cílem této práce je charakterizovat veřejnou obchodní společnost, popsat její založení a vznik, práva a povinnosti společníků, statutární orgán, zrušení a zánik a v neposlední řadě také účetní a daňovou problematiku. V.o.s. začíná vést účetnictví ke dni zápisu do obchodního rejstříku, tj. ke dni vzniku. Aby však mohlo vůbec dojít k jejímu vzniku, musí být splněny podmínky obchodního zákoníku. Tyto podmínky jsou objasněny v první kapitole. Dále je tato kapitola zaměřena na historický vývoj, definici veřejné obchodní společnosti, práva a povinnosti společníků a na zrušení a zánik. Další kapitola objasňuje problematiku účetnictví ve společnosti a zdanění podílu u společníka. V rámci účetnictví jsou popsány některé účetní případy vznikající v prvním roce podnikání, vztahující se ke společníkům a vznikající na konci účetního období. Současně je pohlíženo na tyto účetní případy také z daňového hlediska. Jelikož je v.o.s. společností, ve které povinnost přiznat daň z příjmů přechází na její společníky, je také v rámci této kapitoly popsáno zdanění podílu společníků - daňových rezidentů. Předposlední kapitola je věnována případové studii. V této případové studii bude vysvětleno na fiktivní společnosti, jak účetnictví a zdaňování podílů společníků funguje v praxi. Pro názornost je zde využíváno podkladů zpracovaných v účetním systému Personal Finance .

Obsah

1 ÚVOD
2 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
2.1 Definice veřejné obchodní společnosti
2.2 Založení a vznik veřejné obchodní společnosti
2.3 Postavení společníků ve společnosti
2.4 Statutární orgán veřejné obchodní společnosti
2.5 Zrušení a zánik veřejné obchodní společnosti
3 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU
3.1 Účetnictví veřejné obchodní společnosti
3.2 Zdanění podílu společníka veřejné obchodní společnosti
4 ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZDANĚNÍ PODÍLU U SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI
4.1 Účetnictví společnosti Prodej v.o.s.
4.2 Zdanění podílu společníka
5 ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM ZKRATEK
PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
PŘÍLOHY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Charakterem se jedná spíše o pěknou seminární práci, kde je vše dobře popsáno a ukázkově předvedeno - tj. velmi prakticky použitelné.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Charakteristika veřejné obchodní společnosti a její účetní a daňové aspekty
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz