BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza zaměstnaneckých výhod v organizaci"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza zaměstnaneckých výhod v organizaci Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 35 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Barbora Hápová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Zaměstnanecké výhody

Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je pomocí průzkumu provedeného formou dotazníků analyzovat současný systém zaměstnaneckých výhod ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a zjistit, zda jsou zaměstnanci s těmito výhodami spokojeni. Průzkum bude zaměřen na využívání jednotlivých zaměstnaneckých výhod a dále na to, které výhody zaměstnanci postrádají a zda by spíše než zaměstnanecké výhody uvítali navýšení platu. Prostřednictvím této analýzy bude zhodnocen systém zaměstnaneckých výhod ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a případně budou doporučena opatření, která by vedla ke zlepšení stávajícího stavu. Obsah bakalářské práce je rozdělen do dvou rovin. První rovina se zabývá teoretickými východisky a jsou v ní stručně popsána specifika zaměstnaneckých výhod. Druhá, analytická rovina je již věnována avizovanému průzkumu o těchto výhodách ve vybrané organizaci; její součástí je konfrontace aktuálního stavu s požadavky zaměstnanců. Při práci používám kromě uvedené literatury a interních materiálů organizace také vlastní zkušenosti, které jsem zde získala během svého působení v loňském roce.

Obsah

Úvod
1 Charakteristika zaměstnaneckých výhod
2 Typy zaměstnaneckých výhod a způsoby poskytování
3 Zaměstnanecké výhody a daně
4 Nejčastěji poskytované výhody a jejich trendy v ČR
5 Představení organizace
5.1 Zaměstnání v SÚKL
5.2 Přehled zaměstnaneckých výhod v SÚKL
5.2.1 Osobní konta zaměstnanců
6 Výzkum
6.1 Analýza zaměstnaneckých výhod ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv
6.2 Shrnutí
6.3 Doporučení a navrhovaná opatření
Závěr
Literatura
Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza zaměstnaneckých výhod v organizaci
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz