BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza vývoje příjmů a výdajů společného rozpočtu ES v letech 1993-2005"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza vývoje příjmů a výdajů společného rozpočtu ES v letech 1993-2005 Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 35 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Evropská unie, Rozpočet EU

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá vývojem příjmů a výdajů společného rozpočtu ES v letech 1993-2005. Charakterizuje rozpočet ES jako takový, zabývá se historií jeho vzniku a popisuje schvalovací proces Evropského rozpočtu. Příjmy rozpočtu ES dělí dle jejich současné struktury a charakterizuje jejich vývoj do roku 2005. Dále práce analyzuje výdaje rozpočtu ES a charakterizuje čisté příjemce a čisté přispěvatele do rozpočtu. Nakonec se práce zabývá srovnáním Evropského rozpočtu se státním rozpočtem ČR a podává návrh na financování rozpočtu ES pomocí vlastních daňových příjmů.

Obsah

ÚVOD
1. ROZPOČET EU
1.1 SPECIFIKA ROZPOČTU ES
1.1.1 Odlišnosti rozpočtu ES od ostatních typů rozpočtů
1.1.2 Formální stránka rozpočtu
1.1.3 Schvalování rozpočtu
1.1.4 Rozpočtové zásady
1.2 HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉHO ROZPOČTU
1.2.1 První a druhá rozpočtová smlouva
1.2.2 Reformy financování Společenství
1.2.4. Finanční perspektivy
2. PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTU ES
2.1. PŘÍJMY
2.1.1. Současná struktura příjmů
2.1.2. Tradiční vlastní zdroje
2.1.3. Dávky z DPH
2.1.4. Dodatkový zdroj příjmů
2.1.5. Problémy současného systému vlastních zdrojů
2.1.6. Ostatní příjmy
2.1.7. Vývoj jednotlivých vlastních příjmů
2.2. VÝDAJE
2.2.1. Společná zemědělská politika
2.2.2. Politika soudržnosti
2.2.3. Vnitřní politiky EU
2.2.4. Ostatní výdaje
2.2.5. Administrativní výdaje
2.3. ČISTÍ PŘÍJEMCI A ČISTÍ PŘISPĚVATELÉ
3. ODLIŠNOSTI A NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU ES
3.1. SROVNÁNÍ ROZPOČTU ES SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR
3.2. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU VLASTNÍMI DAŇOVÝMI PŘÍJMY
3.2.1. Daň založená na spotřebě energie
3.2.2. Daň založená na DPH
3.2.3. Daň založená na příjmech právnických osob
3.2.4. Daň založená na příjmech fyzických osob
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ
SEZNAM GRAFŮ
PŘÍLOHY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza vývoje příjmů a výdajů společného rozpočtu ES v letech 1993-2005
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz