BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza výuky informatiky na základních a středních školách v ČR a srovnání se zahraničím"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza výuky informatiky na základních a středních školách v ČR a srovnání se zahraničím Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 47 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Roman Kvasňa, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Informační gramotnost, Výuka informatiky

Abstrakt

Cílem této práce je provést analýzu výuky informatiky na základních a středních školách v České republice a provést srovnání se zahraničím. Základem pro analýzu je současný legislativní (teoretický) i skutečný (praktický) stav výuky na středních i základních školách, propojený s novým přístupem k výuce tohoto stále důležitějšího oboru, který reprezentují nové Rámcové vzdělávací programy. Zdrojem dat pro analýzu jsou mezinárodní studie, legislativní dokumenty vydávané MŠMT ČR, data ukazující výsledky Maturit nanečisto 2007 a informace o složení přijatých studentů na VŠE. Na základě vzájemného zkoumání těchto dat dojde k formulování některých závislostí a závěrečných doporučení. Analýza je rozdělena do několika částí, v nichž je postupně mapován stav výuky na základních i středních školách s důrazem na středoškolské obory, ze kterých na VŠE přichází nejvíce studentů. Porovnání se sousedními státy a průměrem členských států EU z hlediska využívání ICT ve školství a eSkills studentů je předposlední částí. Poslední část s názvem Vyhodnocení a Doporučení odhaluje doporučení pro jednotlivé cílové skupiny, mezi které patří Katedra Informačních Technologií VŠE Praha (KIT VŠE), základní a střední školy, rodiče dětí a státní správa (MŠMT ČR, CERMAT, atd.).

Obsah

1 ÚVOD
2 NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ (TZV. BÍLÁ KNIHA)
3 VÝUKA INFORMATIKY NA ZŠ V ČR, RVP ZV
3.1 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
3.2 KLASICKÁ VÝUKA INFORMATIKY NA ZŠ PODLE STARÉHO SYSTÉMU
3.2.1 Vzdělávací program Základní škola
3.2.2 Vzdělávací program Obecná škola
3.2.3 Vzdělávací program Národní škola
3.3 ROZŠÍŘENÁ VÝUKA INFORMATIKY NA ZŠ PODLE STARÉHO SYSTÉMU
3.4 VÝUKA INFORMATIKY NA ZŠ PODLE NOVÉHO SYSTÉMU, RVP ZV
4 VÝUKA INFORMATIKY NA SŠ V ČR, RVP PRO SŠ
4.1 VYMEZENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL A OBORŮ RELEVANTNÍCH K ANALÝZE
4.1.1 Majoritní obory SŠ nově přijatých studentů celé VŠE.
4.1.2 Majoritní obory SŠ nově přijatých studentů oboru IN.
4.2 STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
4.2.1 Gymnázia
4.2.2 SOŠ
4.3 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ
4.3.1 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G)
4.3.2 Rámcový vzdělávací program pro střední odborné školy
4.4 KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITĚ Z ITZ
4.5 VÝSLEDKY MATURITY NANEČISTO 2007 Z ITZ
5 SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM
5.1 SROVNÁNÍ Z HLEDISKA VYBAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ ICT
5.2 SROVNÁNÍ Z HLEDISKA ESKILLS STUDENTŮ
6 VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ
6.1 DOPORUČENÍ PRO VŠE
6.2 DOPORUČENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLY
6.3 DOPORUČENÍ PRO STÁTNÍ ORGÁNY
6.4 DOPORUČENÍ PRO RODIČE DĚTÍ
7 ZÁVĚR
8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ
9 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. - Práce obdržela celkové hodnocení 2 - velmi dobře.
  • hodnocení od oponenta:Ing. Jan Wagner

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza výuky informatiky na základních a středních školách v ČR a srovnání se zahraničím
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz