BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza systému podnikového vzdělávání"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza systému podnikového vzdělávání Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 46 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Jana Tučková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

adaptace pracovníků, rozvoj pracovníků, vzdělávání pracovníků, Vzdělávání zaměstnanců

Abstrakt

Cílem této bakalářské práce v teoretické části je popsat základní poznatky a vystihnout některé moderní trendy v oblasti podnikového vzdělávání. V praktické části je kladena za cíl analýza nově vznikajícího systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. a následné provedení hodnocení tohoto systému, zda vyhovuje a přizpůsobuje se požadavkům, preferencím a potřebám svých zaměstnanců. Výsledkem této práce by měl být závěr, zda systém smysluplně naplňuje potřeby vzdělávání svých zaměstnanců, odhalit jeho případné slabiny a navrhnout řešení, která by dopomohla k vyhovujícímu a dokonale fungujícímu systému vzdělávání.

Obsah

ÚVOD
1 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1.1 DEFINICE PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
1.2 CÍL PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
1.3 POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU PERSONÁLNÍ PRÁCE
2 SYSTÉM PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
2.1 SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
2.1.1 KONCEPCE UČÍCÍ SE ORGANIZACE
2.1.2 IDENTIFIKACE POTŘEBY VZDĚLÁVÁNÍ
2.1.3 PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
2.1.4 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
3 METODY PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
3.1 VÝBĚR VHODNÝCH VZDĚLÁVACÍCH METOD
3.2 METODY VZDĚLÁVÁNÍ
3.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR METOD VZDĚLÁVÁNÍ A VÝBĚR VZDĚLAVATELŮ
4 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI JAN BECHER - KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S.
4.1 AKTUÁLNÍ SITUACE VE SPOLEČNOSTI
4.2 SYSTÉM PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S.
4.2.1 IDENTIFIKACE POTŘEBY VZDĚLÁVÁNÍ
4.2.2 PLÁNOVANÉ PROGRAMY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
4.2.3 NEJEFEKTIVNĚJŠÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ
4.2.4 PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI
4.2.5 HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
4.2.6 SHRNUTÍ PROVEDENÉHO PRŮZKUMU VE SPOLEČNOSTI
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
PŘÍLOHY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1-2 : Výborně až Velmi dobře
  • hodnocení od oponenta:2 - Velmi dobře, Práce obhájena s výslednou známkou 1 - Výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza systému podnikového vzdělávání
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz