BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza struktury příjmů neziskových organizací a faktorů, které tuto strukturu ovlivňují"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza struktury příjmů neziskových organizací a faktorů, které tuto strukturu ovlivňují Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 53 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Stanislav Pavlas, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Abstrakt

Tato bakalářská práce ve své první kapitole vysvětluje důvody vzniku neziskového sektoru. Dále potom vyjmenovává a charakterizuje základní druhy zdrojů financování neziskových organizací v České republice. Jednotlivé druhy financování jsou analyzovány a na příkladech z praxe vysvětleny. Z těchto dílčích zdrojů je následně sestaven model financování neziskové organizace respektující charakteristiky jednotlivých druhů příjmů. Model financování je také aplikován na konkrétní neziskovou organizaci - místní organizaci, působící zejména v oblasti sportu.

Obsah

Obsah
ÚVOD
DŮVODY EXISTENCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A JEJICH DEFINICE
PROČ EXISTUJE NEZISKOVÝ NESTÁTNÍ SEKTOR
Tržní selhání
Mikroekonomické příčiny
Makroekonomické příčiny
Mimoekonomické příčiny
Selhání státu
Netržní činnost státu
Příčiny státních selhání
DEFINICE NEZISKOVÉHO SEKTORU A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Výhody a slabiny NNO
VÝVOJ NEZISKOVÉHO SEKTORU V ČR
FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
STRUKTURA FINANČNÍCH ZDROJŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Vnitřní (vlastní) zdroje
Členské příspěvky
Darování a sponzoring
Veřejné sbírky
Příjmy z vlastní činnosti
Loterie a spotřebitelské hry
Vnější (nevlastní) zdroje
Veřejné rozpočty
Nadace a nadační fondy
Zahraniční dárci
MODEL FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Koeficient členských příspěvků = a
Koeficient darů a sponzoringu = b
Koeficient veřejných sbírek = c
Koeficient vlastní činnosti = d
Koeficient loterií a spotřebitelských her = e
Koeficient příjmů z veřejných rozpočtů = f
Koeficient příjmů od nadací = g
Koeficient zahraničních dárců = h
APLIKACE MODELU FINANCOVÁNÍ
Rok 2005
Rok 2006
Zhodnocení zdrojů financování
Výhled do budoucna
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
TIŠTĚNÉ ZDROJE
ELEKTRONICKÉ ZDROJE
PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1 – ČINNOST KLUBU SK PAŠERÁK PÍSAŘOV V ROCE 2005
PŘÍLOHA Č. 2 – ČINNOST KLUBU SK PAŠERÁK PÍSAŘOV V ROCE 2006
PŘÍLOHA Č. 3 – DOPIS OD UNO

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza struktury příjmů neziskových organizací a faktorů, které tuto strukturu ovlivňují
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz