BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza pražské integrované dopravy"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza pražské integrované dopravy Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 35 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Tomáš Tázlar, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Analýza integrované dopravy, Dopravní obslužnost, Historie, Praha

Abstrakt

V teoretické části Vám práce představí IDS a jeho dopravní prostředky. S touto problematikou souvisí preference vozidel městské hromadné dopravy. Dále se zaměří na tarifní systém, který se bude specifikovat z pohledu tarifního uspořádání, tarifní soustavy a prodejního i odbavovacího systému. V části praktické zaměříme svou pozornost na analýzu pražské integrované dopravy (dále jen PID). V úvodu praktické části zmíníme vývoj a historii MHD, posléze bude následovat vozový park dopravního podniku Praha, preference těchto využívaných vozidel, tarifní systém a záchytná parkoviště. Vlastním přínosem této práce, je zanalyzování vytížení vybrané autobusové linky pražské hromadné dopravy. Cílem práce je rozbor a vyhodnocení pražské integrované dopravy z hlediska jejich pozitivních i negativních vlastností.

Obsah

ÚVOD
1 Integrovaný dopravní systém
1.1 Typy dopravních prostředků
1.1.1 Tramvaj
1.1.2 Autobusy
1.1.3 Trolejbusy
1.1.4 Metro
1.1.5 Nekonvenční druhy dopravy
1.2 Preference vozidel v rámci hromadné dopravy
1.2.1 Nástroje přímé
1.2.1.1 Preference na světelných signalizačních zařízeních (SSZ)
1.2.1.2 Preference vyjádřená dopravním značením
1.2.1.3 Preference využívající stavebních úprav
1.2.2 Nástroje nepřímé
1.3 Tarifní systém
1.3.1 Typy tarifů
1.3.2 Územní uspořádání
1.3.3 Časové uspořádání
1.3.4 Tarifní soustava
1.3.5 Přepravní podmínky
1.3.6 Prodejní a odbavovací systém
2 Pražská hromadná doprava
2.1 Historie Pražské hromadné dopravy
2.2 Vznik pražské integrované dopravy
2.3 Vozový park a provozně-technické ukazatele
2.4 Dopravní prostředky
2.4.1 Tramvaje
2.4.2 Autobusy
2.4.3 Trolejbusy
2.4.4 Metro
2.5 Preference pražské hromadné dopravy
2.5.1 Tramvaje
2.5.2 Autobusy
2.6 Tarifní systém PID
2.6.1 Jízdenky časové
2.6.2 Jízdenky přestupní
2.7 Záchytná parkoviště P + R
3 Analýza linky č. 148
3.1 Uvedení autobusové linky 148
3.2 Dopravní prostředky na lince 148
3.2.1 City BUS
3.2.2 Karosa B931
3.3 Trasa linky
3.4 Dopravní průzkum
3.4.1 Metoda dopravního průzkumu
3.4.2 Data dopravního průzkumu a jejich zpracování
3.5 Průběh dopravního průzkumu
4 Závěr
Literatura
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza pražské integrované dopravy
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz