BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza pracovního prostředí"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza pracovního prostředí Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 39 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

ergonomie, Pracovní prostředí

Abstrakt

Obsahem této práce je analýza pracovního prostředí, která zahrnuje teoretické zpracování faktorů pracovního prostředí, které působí na výkon pracovníků, aplikace poznatků na konkrétní firmu a návrhy a doporučení pro zkvalitnění tohoto prostředí.

Obsah

1. Human Relations
1.1. Představitelé a výzkumy
2. Faktory pracovního prostředí
2.1. Fyzikální faktory
2.1.1. Tepelně-vlhkostní mikroklima
2.1.2. Hluk
2.1.3. Vibrace
2.1.4. Elektromagnetické záření
2.1.5. Osvětlení
2.1.6. Ionizace a čistota ovzduší
2.1.7. Prašnost
2.2. Chemické faktory
2.3. Biologické faktory
2.4. Fyziologické faktory
2.5. Sociálně psychologické faktory
3. Ostatní faktory působící na výkon pracovníků
3.1. Barvy na pracovišti
3.1.1. Estetická funkce
3.1.2. Bezpečnost
3.1.3. Orientace
3.1.4. Světelné, tepelné a prostorové podmínky
3.2. Květiny na pracovišti
3.3. Čistota a pořádek na pracovišti
3.4. Kouření na pracovišti..25
3.4.1. Vliv kouření na zdraví
3.4.2. Kuřáci na pracovišti
3.4.3. Zavedení nekuřáckého pracovního prostředí
3.4.4. Spokojenost obou stran
3.5. Open-space
4. Aplikace poznatků na konkrétní firmu
4.1. Popis pracoviště
4.2. Výsledky dotazníku
4.3. Doporučení a návrhy na zlepšení

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza pracovního prostředí
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz